Som företagare är det inte lätt att ha kunskap om allt som behövs för att kunna driva sitt företag på ett effektivt sätt. Som anställd medarbetare är det inte heller alldeles lätt att ha kunskap i allt som kan vara nyttigt att veta - särskilt inte om man jobbar i ett mindre företag där ens kunskaper behöver sträcka sig över stora områden. 

Tanken med webbplatsen expowera.se är att ge det mindre företaget ett kunskapsstöd inom de huvudområden vi valt. Trots inriktningen tror vi att även personer i större företag och studerande kan ha stor nytta av kunskapen/informationen på webbplatsen.

På expowera finner du en stor mängd med användbar kunskap inom företagsrelaterade ämnen. För dem som står i begrepp att starta ett företag har vi gjort ett eget huvudområde. Där finns ett avsnitt som heter "Mitt företag/vägledning" vilket kan användas för att få en struktur i arbetet med att "dra igång" sitt nya företag.

Att driva företag

Kunskapen och informationen på expowera.se är indelade i de huvudområden som syns i länklistan till vänster. Efter hand som vårt arbetet fortskrider kommer det att bli flera områden med intressant kunskap.

Vi har en sökfunktion som du ser på toppen av sidan, men vanliga nyckelord leder ibland till ganska många träffar vilket lite motverkar syftet med att ha en sökfunktion. Men använder du länklistan till vänster och klickar dig allt djupare ned i "trädstrukturen" kommer du säkert hitta kunskap och information som du kan ha nytta av.

Ännu ett snabbt navigeringssätt är de länkar som finns under vår logotype längst upp på varje sida. Där ser du var du befinner dig och kan "hoppa" till olika nivåer inom ett huvudområde eller direkt till denna startsida.

En del textmaterial finns under flera huvudområden. Vi har valt att lägga visst material på flera ställen helt enkelt därför att det passar in i olika sammanhang. Den del som handlar om att "Starta eget företag" har en del "förkortade" texter från övriga huvudområden. Vill man fördjupa sig lite mer är det lämpligt att göra det genom att gå till de övriga huvudområdena.

Under rubriken "Att kunna" har vi samlat en mängd korta svar/fakta som beskriver olika begrepp, ekonomiska händelser etc. Det är material som vi ännu inte haft tid att bearbeta och beskriva utförligare och sådant som är lämpligare att bara behandla lite mer kortfattat.

Beräkningsmallar av olika slag finns till din hjälp. Vi har också gjort ett avsnitt som handlar om framtiden. Tankar om hur framtiden påverkar företagandet om ca tio till femton år.