Att arbeta på distans innebär att arbetstagaren jobbar på annan plats en företagets vanliga arbetsplats. Det möjliggör för arbetsgivaren att hitta kompetens över hela landet. Att arbeta på distans ställer dock högre krav på kommunikationen för att både arbetsgivaren och arbetstagaren ska dra åt samma håll.

Denna artikel är skriven av webbplatsen MobiltBredband.se
 

Arbeta där du presterar som bäst

Att arbeta på distans innebär att arbetstagaren själv bestämmer arbetsplats, många gånger även arbetstid. Det möjliggör för arbetaren att själv välja det arbetssätt som passar bäst. Men samtidigt går värdefulla sociala relationer förlorade när kollegorna sällan möts.

Både fördelar och nackdelar med att arbeta på distans

Kontoret som vi känner det är format efter fabriken där man hela tiden haft sin bestämda arbetsplats dit man gått under bestämda arbetstider. Med tiden har detta börjat luckrats upp och tack vare teknikutvecklingen har det blivit vanligare att arbeta på distans. Det har möjliggjort för arbetstagarna att själva bestämma sin arbetsplats.

Att arbeta på distans för med sig både fördelar och nackdelar. Både för den enskilde arbetstagaren men även för företaget.
 

Fördelar med att arbeta på distans

Alla människor fungerar olika, det gäller även på arbetsplatsen. En del presterar bättre i tystnad, andra med ljud omkring sig. En del arbetar bättre på dagen, andra på kvällen. Genom att arbeta på distans kan varje enskild individ välja att arbeta på det sätt där den presterar som bäst.

Att låta sina anställda arbeta på distans möjliggör även till att hitta den bästa kompetensen. Oddsen att de personer som är bäst lämpade för företaget bor inom pendlingsavstånd är inte speciellt låga. Anställer man istället folk som får arbeta på distans ökar möjligheterna att hitta de personer som är allra bäst lämpade för arbetet.
 

Nackdelar med att arbeta på distans

Att arbeta på distans innebär att den anställde måste vara disciplinerad. Att sitta hemma och arbeta kanske är skönt, men det gäller att kunna fokusera på arbetet och inte allt som behöver göras i hemmet. Att arbeta utanför kontoret kan fungera för en del, men det gör det inte för alla.

När man arbetar på distans går man även miste om social relationer som många gånger är så viktigt för att kunna bygga upp en stark team-känsla kring företaget.

Tips! Arbeta några veckodagar på distans och några på den riktiga arbetsplatsen.
 

Kommunikationen blir viktigare med distansarbete

Att arbeta på distans gör kommunikationen med chefen, kollegorna eller kunderna ännu mer viktig. Det gäller att man kan vara tydlig med vad man tycker och tänker för att distansarbetet ska flyta på som man tänkt sig.

Idag finns även många olika verktyg som förenklar kommunikationen. Framförallt är det viktigt att kommunicera om distansarbete är nytt på arbetsplatsen eller om det kommer en nyanställd. På så vis kan man säkerställa att båda parter drar åt samma håll och har en gemensam strategi för att nå samma mål.
 

Skaffa mobilt bredband om du arbetar utomlands

I takt med att teknikutvecklingen fortsätter att gå framåt blir allt fler arbetsplatser digitala. Det innebär att den som arbetar på distans behöver ha tillgång till internet för att kunna genomföra sitt arbete.

Om du reser utomlands och arbetar behöver du införskaffa dig ett mobilt bredband, om du inte får detta från ditt företag. Se till att du har ett mobilt bredband som lämpar sig för ditt specifika arbete. Jämför operatörernas mobila bredband med varandra för att hitta rätt.

Tips! Många operatörer erbjuder samma surfkostnader inom EU/EES.

Om du arbetar utanför EU är det billigare att använda hotellets wifi eller besöka internetcaféer. Arbetar du hemifrån ger ett vanligt bredband snabbare överföringshastigheter.

En inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassan och försäkrar 80 procent av din inkomst vid inkomstbortfall. Inkomstförsäkringar går att teckna både privat och via fackförbund. Som egenföretagare kan en inkomstförsäkring trygga din ekonomiska situation vid arbetslöshet.

Denna artikel är skriven av webbplatsen Inkomstförsäkring.se

 
Inkomstförsäkring är en trygghet för egenföretagare

Att starta eget företag innebär en stor risk och mycket ansvar. Om det inte går som du tänkt dig kan en inkomstförsäkring vara bra att ha. Det är en ekonomisk trygghet som täcker 80 procent av din inkomst vid arbetslöshet. Att ha den vetskapen kan ge dig arbetsro och självförtroende att våga satsa fullt ut på ditt bolag.

När det gäller ersättningen för egenföretagare tar man inte bara hänsyn till den egna lönen, utan även till eventuell utdelning. Det innebär att ersättningen blir högre än om endast inkomsten räknats med.

Tänk på! Alla inkomstförsäkringar gäller inte egenföretagare.
 

Facklig eller privat inkomstförsäkring för med sig olika fördelar

För egenföretagare finns det både inkomstförsäkringar via fackförbund och privata inkomstförsäkringar. Både typerna har med sig en del fördelar. Med en inkomstförsäkring som ingår i ett fackförbund får du exempelvis alla förmåner som ingår i fackförbundet. Med en privat inkomstförsäkring får du istället längre ersättningsdagar och försäkringsbeloppet är högre.

Vad som passar dig bäst kan du ta reda på genom att jämföra inkomstförsäkringar för egenföretagare.
 

Endast ofrivillig arbetsbrist ger ersättning

Som egenföretagare kan du inte bli uppsagd på samma sätt som en vanlig anställd. Men om du behöver lägga ned bolaget räknas det som arbetsbrist vilket ger dig rätt till ersättning. Det förutsätter dock att det handlar om ofrivillig arbetsbrist.

Om du valt att sälja företaget eller fått utdelning vid likvidation har du inte rätt till någon ersättning.
 

Du får inte ersättning från inkomstförsäkringen vid sjukdom

Om du blir sjuk har du inte rätt till någon ersättning från din inkomstförsäkring. Försäkringen är ett komplement till a-kassan, vilket innebär att det är en extra arbetslöshetsförsäkring. Om du blir långvarigt sjuk kan istället en sjukförsäkring ersätta delar av den lön du förlorar.

En sjukförsäkring täcker även det förlorad inkomst, men vid andra situationer.

Tips! Hos en del fackförbund ingår både inkomstförsäkring och sjukförsäkring, alternativt att sjukförsäkringen kan köpas till ett förmånligare pris.
 

Uppfyll kvalifikationstiden innan du kan få ersättning

Innan du har rätt till någon ersättning måste du uppfylla kvalifikationstiden som vanligtvis är 12 månader. Vissa inkomstförsäkringar kan dock både ha längre och kortare kvalifikationstider. Under den perioden måste du vara aktiv medlem. Med det menas att du måste haft ett arbete.

Vid arbetslöshet gäller även ett antal karensdagar innan du kan få ut någon ersättning. Vanligtvis är karensdagarna sju till antalet.

 

Följande artikel av Martin, Företagslån.se

Företag finns i en mängd olika utformningar, från multimiljardkoncerner till enskilda firmor. Oavsett storlek på företaget så finns det en sak som alla har gemensamt – kravet på en fungerande ekonomi. I och med att varje företag har sin egen verksamhet så ställs man inför olika typer av utmaningar och således också olika behov av lösningar. I den här artikeln kommer vi behandla de vanligaste problemen och framförallt redogöra för de bästa lösningarna.

Det första man ställs inför när man ska starta ett företag är utmaningen att kunna finansiera uppstartsfasen. Detta kan vara en kostsam period såväl tids- som pengamässigt. Innan man får några kunder till företaget så har man ingen naturlig organisk inkomstkälla utan får söka finansiering på annat sätt. Speciellt kostsamt blir det om man står i begrepp till att starta ett aktiebolag i och med att det finns ett lagstadgat grundkrav på ett startkapital om minst 50 000 kronor. Startkapitalet kan antingen vara i form av kontanter, alltså likvida medel, eller genom andra typer av tillgångar och egendomar som kommer användas i företaget. Det sistnämnda kallas för apportegendom och kan exempelvis utgöras av en dator eller en maskin du kommer bruka i verksamheten.

Har man varken 50 000 kronor att investera i bolaget eller någon apportegendom att använda sig av så får man söka finansiering på annat håll. Ett exempel på det kan vara att söka om medel från investerare, som i utbyte mot ett ekonomiskt tillskott erhåller exempelvis aktier. Ett annat alternativ kan vara att låna pengar. Ett företagslån kan vara svårt att få i uppstartsfasen av ett företag. Normalt sett brukar banker, långivare och kreditinstitut sätta upp ett minimumkrav på att företaget måste ha varit i aktiv drift i över ett år innan ett lån kan bli aktuellt. Detta är helt enkelt på grund av att långivaren allt som oftast vill se underlag på hur väl företaget presterar för att därefter kunna göra bedömningen av huruvida man kan bevilja företaget ett lån eller ej.

Även om du klarar av att finansiera starten av ditt företag så kan du stöta på perioder med negativt kassaflöde och akut behov av likvida medel. Detta är en situation som kan uppstå om du till exempel har ställt ut fakturor med långa löptider. Betalas inte fordringarna så får du inga pengar, även om du har fordringar på många kunder. Ett smart sätt att snabba på den processen är genom att använda sig av factoring. Factoring är detsamma som fakturaförsäljning eller fakturabelåning och innebär helt enkelt att du säljer eller belånar dina utestående fakturor. Genom att göra detta får du snabbt in likvida medel i ditt företag mot erläggande av en mindre avgift till factoringbolaget i fråga.

Om det visar sig att att verksamheten går bra kan det vara dags att expandera. Ett alternativ är då investeringslån. Genom ett investeringslån ger du banken en säkerhet i form av tillgången du vill förvärva. På så sätt kan du också få ett större lån till lägre ränta och längre löptid.

Artikelförfattare: Martin, Företagslån.se

För dig som är egenföretagare är det viktigt att ha din inkomst försäkrad. Ett sätt att undvika att hamna i ekonomiska problem om företaget måste upphöra är att ansluta sig till en a-kassa. Genom a-kassan får du möjlighet till ersättning om du tvingas upphöra med din verksamhet.

Denna artikel är skriven av webbplatsen A-kassa.se


A-kassan ersätter dig vid arbetslöshet

Precis som för den som är anställd så erbjuder a-kassan ersättning till den som förlorar sin ersättning. För att ha möjlighet att få denna ersättning krävs det dock att du uppfyller ett visst antal krav:

 • Medlemskap. För att kunna få hela ersättningen från a-kassan gäller det att uppfylla deras kvalifikationstid. Det innebär att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader innan du kan få ersättning.
   
 • Grundvillkor. För att kunna få ersättning gäller det dels att du står till arbetsmarknadens förfogande, det vill säga att du är beredda att acceptera annat arbete. Det krävs även att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen samt att du kan jobba minst tre timmar varje arbetsdag.
   
 • Arbetsvillkor. Det finns olika regler gällande hur mycket du ska ha arbetat fram tills dess att du blev arbetslös. Huvudregeln är att du ska ha arbetat minst sex månader under den senaste tolvmånadersperioden samt att du jobbat minst 80 timmar per månad.
   
 • Kassakortet. För att du ska få ersättning överhuvudtaget krävs det att du fyller i kassakortet korrekt och att det kommer a-kassan tillhanda i tid.

För dig som är egenföretagare gäller det även att hitta en a-kassa som accepterar ditt medlemskap. Eftersom egenföretagare i många avseenden skiljer sig från någon som är heltidsanställd är det bara vissa a-kassor som erbjuder egenföretagare att vara medlemmar.

För att hitta rätt a-kassa samt se vilka regler som gäller för dig egenföretagare kan du läsa mer på A-kassa.se. Där finner du dels information om vad som gäller för dig som är egenföretagare, men du får även möjligheten att jämföra flera a-kassor och hitta den som passar dig bäst.
 

Som egenföretagare har du flera krav från a-kassan

Eftersom att du som driver ditt eget företag har ett mycket stort inflytande över den verksamhet som bedrivs ställs andra krav på dig från a-kassan.

Exempelvis måste verksamheten avslutas ofrivilligt för att du ska ha rätt till a-kassa. Skulle du avsluta ett lönsamt företag kommer du att behöva vänta upp mot 52 dagar innan du kan få ersättning för arbetslöshet.

Ytterligare en skillnad är att den ersättning du får från a-kassan baseras på företagets lönsamhet. Finns det dåligt underlag för hur lönsamt företaget varit kan din ersättning dock baseras på ett arbete som du utfört i samband med ditt företagande.
 

Du kan få ersättning även med ett vilande företag

Många egenföretagare som får ersättning från a-kassan har valt att avsluta sin verksamhet helt och upplöser företaget. Detta behöver dock inte vara nödvändigt.

Ett företag som är vilande, det vill säga registrerat men inte bedriver någon verksamhet kan räcka för att uppfylla kravet om arbetslöshet. För att få ersättningen är det dock viktigt att varken du eller någon annan sköter någon form av verksamhet i bolaget. 

När företaget har varit vilande och du återupptar verksamheten kommer du dock inte kunna registrera det som vilande på fem år igen för att få ersättning.

Skulle du inte uppfylla dessa krav måste du skilja dig helt från bolaget, vilket i praktiken kan innebära att du avsäger dig din plats i företaget eller lägger ner verksamheten. Först då kan du återigen få ersättning från a-kassan.

Lämnar du en oriktig uppgift i din inkomstdeklaration kan du få betala skattetillägg. Om den skatt som undanhållits överstiger ett visst belopp riskerar du även att bli brottsanmäld, åtalad och dömd för skattebrott. För att slippa det kan du göra en självrättelse.

Att göra en självrättelse innebär att du som företagare eller privatperson själv kommer in med riktiga uppgifter till Skatteverket och därmed rättar tidigare fel.
 

Självrättelse – rätta uppgifter i efterhand

I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka bestämmelser som innebär att den som lämnat fel uppgifter kan rätta dem i efterhand och därmed slippa skattetillägg. Det kan till exempel handla om att redovisa tidigare oredovisade inkomster. Regeln om möjligheten att göra en självrättelse finns sedan den 1 januari 2012 i skatteförfarandelagen, SFL. Lagen säger att skattetillägg inte ska tas ut när en person på eget initiativ rättat en oriktig uppgift (49 kap. 10 § 2p. SFL). Det anses vara en självrättelse så länge vi på Skatteverket inte har upptäckt att du har lämnat en felaktig eller ofullständig uppgift.

Normalt sett kan du göra en självrättelse för upp till sex år bakåt i tiden. Under 2018 kan du alltså rätta uppgifter från och med inkomstår 2012.
 

När anses det inte vara en självrättelse?

Om rättelsen inte sker på eget initiativ, det vill säga att den görs efter det att du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt eller kommer att upptäcka den oriktiga uppgift som du lämnat, finns det grund för att ta ut skattetillägg. Det innebär att om Skatteverket har ställt en fråga till dig, som har samband med den felaktiga eller ofullständiga uppgiften, eller har startat en revision är det för sent att komma in med en självrättelse och slippa skattetillägg. Det är heller ingen självrättelse ifall du har fått reda på att vi ska kontrollera till exempel din arbetsgivares utbetalningar till dig och andra anställda och du därefter kommer in med riktiga uppgifter.
 

Utökad möjlighet till självrättelse

Bestämmelsen i skatteförfarandelagen innebär en utökad möjlighet för dig som skattebetalare att lämna självrättelse utan att riskera skattetillägg. Skillnaden mot tidigare är att du kan komma in med nya rättade uppgifter och slippa skattetillägg även efter att Skatteverket har informerat om en generell kontroll, till exempel på sin webbplats eller i media.
 

Så gör du en självrättelse

Så länge Skatteverket inte har hunnit besluta om din slutliga skatt räcker det att skicka in en komplettering på det du vill ändra. Vill du rätta en redan granskad deklaration ska du begära omprövning och redovisa de riktiga uppgifterna. Du kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Begäran om omprövning skickar du till det skattekontor du tillhör. Av ditt brev bör följande framgå:

 • Att du rättar ett tidigare fel och nu redovisar tidigare oredovisade inkomster eller justerar felaktiga avdrag.
   
 • Namn, personnummer/organisationsnummer och gärna telefonnummer.
   
 • Vilka inkomstår rättelsen gäller. Den normala efterbeskattningstiden är 5 år, vilket innebär att du under 2018 bör lämna en självrättelse för de oriktiga uppgifter som du har lämnat för inkomståren 2012–2016. Observera att om du har lämnat en oriktig uppgift som medfört att du har undanhållit stora belopp från beskattning ska du även rätta detta för inkomståren 2007–2011. Anledningen är att du kan ha gjort dig skyldig till grovt skattebrott och preskriptionstiden för det är 10 år. Genom att rätta felen läker du även det eventuella skattebrottet. Detta är aktuellt om den undandragna skatten är minst 10 prisbasbelopp per år (10 prisbasbelopp år 2011 motsvarar 428 000 kronor).
   
 • Du bör även bifoga ett underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar. Det kan exempelvis vara en K4-blankett och ett årssammandrag för varje aktuellt år. Du behöver inte skicka in alla underlag, men däremot ha dem tillgängliga om Skatteverket skulle fråga efter dem.

Skriv under självrättelsen. Om ett ombud företräder dig måste ombudet bifoga en fullmakt som du har undertecknat.
 

Källa: Skatteverket