startsida < Att kunna < säkerhet
 
 
Säkerhet

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Säkerhet

Då företaget behöver låna kapital, främmande kapital, krävs i de flesta fall att företaget måste lämna säkerhet. Två typer av säkerhet kan ges
- realsäkerhet (pantsättning av tillgångar av olika slag)
- borgen (namnsäkerhet)

Med borgensförbindelse menas att någon tar på sig betalningsansvaret för en låntagares skuld. Det finns två typer av borgensförbindelse:

  • Enkel borgen.
    Innebär att borgensmannen tar över betalningsansvaret  först när låntagaren inte har någon utmätningsbar egendom kvar.
     
  • Proprieborgen.
    Innebär att borgensmannen ansvarar för lånet som för egen skuld.
     

Företagshypotek
Ett företagshypotek (företagsinteckning) är en inteckning i företagets lösa egendom. Exempel på sådant som ingår som säkerhet är inventarier, maskiner, varulager, kundfordringar, patent och upphovsrätt. Likvida medel och goodwill går dock inte att inteckna. 

Pantsättning
Företaget kan ställa en viss egendom som säkerhet för ett lån d.v.s. företaget pantsätter just den egendomen. Egendom som kan pantsättas är fast egen- dom, lös egendom, flygplan och fartyg. Ett pantbrev utfärdas.

Fastighetsinteckning
Pantsätter företaget en fastighet (fastighetsinteckning) måste detta skrivas in i fastighetsregistret. Pantbrevet som utfärdas lämnas till långivaren som säkerhet för lånet. 

Garanti 
I vissa fall kan företaget vara tvingat att lämna en så kallad betalningsgaranti. En leverantör kanske helt enkelt kräver detta för att vilja leverera. Detta är vanligt om företaget beställer något som ska levereras ganska långt fram i tiden eller att något ska utföras eller tillverkas speciellt för ditt företag.

Värdepapper
Har företaget tillgångar i värdepapper kan även de fungera som säkerhet för lån. Det innebär att företaget kan belåna t ex aktier i börsnoterade bolag och obliga- tioner. Hur högt de belånas är beroende på marknadsläget, vilka aktier det rör sig om etc. Obligationer är säkrare och kan belånas till ca 80-90 % av värdet.
 

Läs mer om:
finansiering
banklån
checkkredit
avbetalning
leasing
factoring
riskkapital
affärsänglar
exportkrediter
säkerhet


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera