Följande uppställning är ett urval av länkar relaterade till EU. Under varje länk finns en mycket kort beskrivning över vad man finner där. Den gruppering som gjorts är följande

 • EU:s institutioner, byråer, organisationer övrig information mm.

 • Information om EU från svenska myndigheter m fl.

 • Anbudsrelaterad information.

 • CE-märkning

EU:s informationsområden

 • EU:s hemsida
  EU:s centrala webbplats med information om EU:s politik, EU:s institutioner och organ, nyhetsinformation mm.
 • EU - en överblick
  Information om länder, europadagen, fakta och siffror, EU:s institutioner och andra organ, arbeta för EU, EU:s stöd och program.
 • Att bo och leva i EU
  Information om arbete och pension, utbildning och praktik, konsument i EU, resor, bo utomlands.
 • EU - lagstiftning
  Information om hur EU fattar beslut, fördragen, tillämpning av EU-lagstiftningen, hitta lagstiftning, engagera sig i EU-politiken.
 • Politikområden
  Information om jordbruk, handel, ekonomiska och menetära frågor, sysselsättning och socialpolitik, utrikes- och säkerhetspolitik, övriga politikområden.
 • Driva företag
  Information om moms och skatter, europeiska standarder, rekrytering och arbetsregler, import och export, finansiering och hjälp.
 • Publikationer
  Information om officiella handlingar, rapporter, studier och broschyrer, statistik och opinionsundersökningar, bibliotek och arkiv, hjälpmedel för förläggare och skribenter.

Information om EU från svenska myndigheter m fl.

 • Euro Info Center
  Mycket information om EU.
 • EU/FoU-rådet
  Information om EU:s forsknings- och utvecklingsprogram.
 • EurActiv
  Mediaportal. EU-nyheter från EU:s institutioner, medlemsländer och organisationer.
 • Exportrådet
  Information om hur man gör affärer inom EU mm.
 • Tillväxtverket
  I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Myndighet för de regionala strukturfonds- programmen för regional konkurrenskraft och sysselsättning
 • Internationella Programkontoret
  EU:s utbildningsprogram och andra internationella program.
 • Jordbruksverket
  Information om jordbrukarstöden mm.
 • Kommerskollegium
  Information om EG:s inre marknad. Beställning av olika EU-dokument.
 • Konsument Europa
  Information till konsumenter som handlar över gränserna inom EU.
 • Regeringskansliet
  Om regeringens EU-politik.
 • Statistiska centralbyrån
  Härifrån går det att beställa uttag ut Eurostats databaser, tryckta publikationer mm.
 • Svenska ESF-rådet
  Information om europeiska utvecklingsprogram.


Anbudsrelaterad information

CE-märkning

Om den länk du söker inte finns på den här sidan så finns det en god chans att Europeiska unionens startsida kan hjälpa dig att komma vidare.