I princip alla företag har ingått avtal av olika slag. Gör en systematisk uppställning och beskrivning över vilka viktiga avtal som företaget ingått. Glöm inte de försäkringar som företaget har tagit.

Om företaget är inblandad i någon juridisk tvist, eller kan komma att dras in i någon, ska även detta nämnas. Här ska även nämnas eventuella tvister med Skatteverket.

Avtal

 • Beskriv framförallt avtal inom följande områden:
  - Licensavtal (licensgivare, licenstagare).
  - Royaltyavtal
  - Leasingavtal
  - Leverantörsavtal
  - Återförsäljareavtal
  - Transportavtal
  - Forsknings- och Utvecklingsavtal
  - Hyresavtal
  - Optionsavtal
  - Pensionsavtal
  - Avgångsvederlag
   
 • Om företaget har en sådan verksamhet där vissa avtal har stor betydelse för lönsamheten skall dessa beskrivas, t.ex. telefonsupport - telefonavtal.
   
 • Företaget har ett försäkringsskydd. Beskriv vad som ingår i detta, premiekostnaden och vilket eller vilka försäkringsbolag som företaget anlitar.

Juridiska tvister

 • Är företaget inblandad i någon juridisk tvist? Vad handlar tvisten om?
   
 • Vilka blir konsekvenserna för företaget om man vinner respektive förlorar tvisten?
   
 • Finns det någon tolkningstvist med Skatteverket när det gäller företagets skatt? På hur stort belopp?
   
 • Finns det något som redan nu kan tänkas leda till en tvist längre fram? Beskriv vad och vilka konsekvenser det kan få för företaget.