Här beskrivs på ett objektivt sätt konkurrenterna på marknaden, i alla fall de som är huvudkonkurrenter. De gäller att beskriva deras likheter och olikheter gentemot det egna företaget.

En viktig aspekt är de olika företagens marknadsandel och hur de förändrats över åren. Genom att analysera detta och finna orsakerna så ges en bra bild över konkurrenternas styrka respektive svaghet.

Konkurrenterna

 • Beskriv vilka företag som är konkurrenter - åtminstone huvudkonkurrenterna.
   
 • Finns det någon på marknaden som är dominerande och styr prisbilden?
   
 • Är konkurrenterna lönsamma? Har de kanske produktions- eller marknadsfördelar?
   
 • Är marknaden "stabil" eller tillkommer och försvinner det konkurrenter? Är marknaden attraktiv (lönsam) och kan nya konkurrenter förväntas dyka upp?
   
 • Hur är prisbilden på marknaden? Minskar marginalerna på företagens produkter eller tjänster? Finns det ett "överutbud" eller en brist?

Det enskilda konkurrentföretaget

 • Företagets affärsidé, ägarbild.
   
 • Företagets position på marknaden, marknadsandel.
   
 • Är konkurrenten "prisledande".
   
 • Företagets "rykte", image, hur beskrivs företaget av kunder och andra.
   
 • Hur är företaget organiserat. Har man egen säljkår etc.
   
 • Är maskinparken ny eller gammal.
   
 • Produktutvecklingstakten, nya produkter/tjänster på marknaden.
   
 • Alla typer av förändringar som pågår i företaget.
   
 • Hur är kapacitetsutnyttjandet, lagernivåer, leveranstider.
   
 • Företagets finansiella styrka, lönsamhet.
   
 • Vilka rabatter och krediter ger företaget.
   
 • Serviceåtaganden.
   
 • Hur sker marknadsföringen. På vilket sätt gör företaget reklam.
   
 • Hur har företaget tidigare reagerat på andras kampanjer, prisändringar etc.
   
 • Vilka mål har företaget ställt upp.
   
 • Vilka möjligheter har företaget att svara på "olika attacker" mot företagets produkter/tjänster.
   
 • Samarbetar företaget med leverantörer/distributörer på något sätt.
   
 • Företagets geografiska lokalisering.

Jämförelse mellan det egna företaget och huvudkonkurrenter

 • Skillnad i unikitet mellan företagens produkter och/eller tjänster.
   
 • De olika företagens benägenhet att slå tillbaka (svara på), marknadsföringsaktiviteter, säljkampanjer, nya produkter etc.
   
 • Jämför konkurrenternas starka och svaga sidor med det egna företaget (se punkterna ovan).
   
 • Beskriv gärna med ett positioneringsdiagram förhållandet mellan företagen på marknaden.