Ett aktieägaravtal kan bli aktuellt i många situationer i ditt företagande. Ett exempel är när du arbetar med företagsfinansiering i ditt företag. Du kan då få in nya delägare genom att det tillkommer exempelvis affärsänglar eller ett riskkapitalföretag på ägarsidan. En annan situationen är när du ska köpa ett företag tillsammans med kompanjoner. Ett tredje exempel är när anställda blir delägare i företaget.

Aktieägaravtalet är din försäkring mot obehagliga situationer avseende delägarskapet. Men då gäller att först formulera ett genomtänkt aktieägaravtal och detta kräver eftertanke och noggrannhet. En sammanfattning hur du kan gå tillväga kan du läsa här. Den är publicerad av Företagsöverlåtelser.se

https://foretagsoverlatelser.se/aktieagaravtal-att-tanka-pa-i-sammanfattning/

Artikeln är utarbetad av Företagsöverlåtelser.se

Hälsningar

Peter Tovman

Delägare, Företagsöverlåtelser.se

www.foretagsoverlatelser.se