Företagsvärdering aktualiseras i några olika situationer. Det kan vara att ditt företag ska finansieras via bank och man vill värdera ditt företag. En annan situation är när du ska ta in nya delägare i företaget. I det läget måste företaget också värderas. En tredje situation är när du ska sälja ditt företag. Ska du köpa ett företag så måste givetvis det företaget värderas.

I en artikel hos Företagsöverlåtelser.se belyses kortfattat några olika metoder för företagsvärdering.

Ofta lämnar man till en utomstående sakkunnig som genomför värderingen. Har du inte insikt i företagsvärderingens genomförande kan du inte ifrågasätta och förstå hur man kommit fram till värderingen. Det belopp som en företagsvärdering kommer fram till är inte baserat på en exakt vetenskap, utan det finns alltid inslag i värderingen som baseras på en uppskattning, även om uppskattningen i sin tur kan baseras på en noggrann analys och genomgång. Just därför måste du förstå hur företagsvärderingen är genomförd för att kunna ifrågasätta 

I en artikel hos Företagsöverlåtelser.se belyses kortfattat några olika metoder för företagsvärdering. Du läser artikeln här:

https://foretagsoverlatelser.se/foretagsvardering-i-korthet-artikel-av-foretagsoverlatelser-se/

Betrakta artikeln som en kortfattad introduktion till företagsvärdering, inget annat.

Hälsningar

Peter Tovman, delägare i Företagsöverlåtelser.se

www.foretagsoverlatelser.se