Följande material har vi fått av Conny Westh, Verimentor AB. Det är exempel på avtalsmallar som de använder.

Conny Westh hälsar att avtalen utformats av flera olika advokater på uppdrag av Verimentor AB. Han påpekar också att det är viktigt att:

  • Juridisk firma
     
  • Organisationsnummer
     
  • Säte

framgår då det är ett EU-lagkrav sedan 1 Juli 1995.

Tänk på att Verimentor AB arbetar inom IT-sektorn vilket speglar sig i avtalen. Ändra därför i avtalsmallarna så att det passar för ditt företags verksamhet. Mallarna kan betraktas som en "serie" som används vid en kundkontakt d.v.s.

- Företagets allmänna villkor

- En beskrivning av det uppdrag som ska utföras

- En offert på arbetet

- En prislista för olika kostnader, timkostnad, resekostnad etc.

- Ett lösningsförslag

- (ev. en offert/huvudavtal med underkonsult)