När företagets behov är kartlagt, tjänstens innehåll bestämd och den kravprofil på personen man söker formulerad, är det dags att börja söka efter den nya medarbetaren. Ju fler som uppmärksammar att företaget söker en ny medarbetare desto större chans att finna den person som bäst stämmer med de önskemål företaget har.

Olika sökvägar

Det finns ett flertal sökvägar som kan användas för att hitta den rätta medarbetaren. Kanske har företaget (ägaren eller någon annan nyckelperson) redan träffat någon lämplig person som sedan tidigare finns i branschen och man lärt känna. Ett alternativ är att förmå den personen att byta arbetsgivare.

Annonsering

Det vanligaste är att företaget annonserar efter en person genom att sätta in en platsannons i lämpliga tidningar. Annonsen ska vara "säljande", företaget vill ju ha många svar för att urvalet ska bli bättre. Platsannonsen har även ett annat syfte. Att visa upp företaget och göra det synligt på marknaden, indirekt visa att företaget går bra och att man måste nyanställa för att klara av sina åtaganden.

Tänk på att annonsen ska vara realistisk. Överdrivna krav och önskemål ger inget gott intryck av företaget. Informationen som ges ska kort beskriva företaget, berätta om den aktuella tjänsten och vilka krav och meriter som önskas. Den som läser är naturligtvis även intresserad av framtida möjligheter som tjänsten kan leda till.

Följande innehåll bör en platsannons ha:

 • Företagets namn, logo, adressuppgifter, telefon och eventuell webbplats.
   
 • Beskrivning av vilken verksamhet som företaget sysslar med.
   
 • Annan viktig information om företaget, t.ex. antal anställda, omsättning, expansionsplaner (kortfattat).
   
 • Information om den sökta tjänsten. Beskrivning av arbetsuppgifter, var arbetsplatsen ligger, arbetstid, om tjänsteresor förekommer och i vilken utsträckning etc.
   
 • Vilket ansvar och befogenheter som ingår.
   
 • Vilka krav som ställs på den sökande. Teoretisk och praktisk utbildning, tidigare erfarenhet, branschvana, ålder, körkort, personliga egenskaper etc.
   
 • Framtidsutsikter och förmåner.
   
 • På vilket sätt ansökan ska vara utformad, CV, meritförteckning, om betygskopior ska skickas med etc.
   
 • Begäran om referenser och löneanspråk.
   
 • När ansökan senast ska vara lämnad.
   
 • Den dag tjänsten ska tillträdas.
   
 • Namn och telefonnummer till kontaktperson som kan ge mer upplysning. Finns personen bara tillgänglig en viss tid ska detta framgå.

Var annonsen ska finnas i för tidning/tidningar är beroende av vad tjänsten handlar om. Vanligast är att annonsera i den största tidningen på orten. Vänder man sig till en specifik yrkesgrupp kan en annons i en facktidning vara bra.

Arbetsförmedlingen

En ledig plats ska anmälas till arbetsförmedlingen. Förutom att annonsen läggs ut gratis på deras webbplats kan arbetsförmedlare plocka fram lämpliga kandidater till tjänsten.

Platsdatabaser på Internet

Finns flera att välja på. Lägre kostnad än vanlig annonsering.

Jobbannons

Privata arbetsförmedlingar och konsultföretag

Finns många att välja på och priserna varierar kraftigt. Begär offert, skriv ett ordentligt avtal.

Annonsera via den egna webbplatsen

Det är vanligt att företag lägger ut information om lediga tjänster på sin webbplats. Åtminstone som komplement till andra sökvägar.