Vilka frågor som ska ställas i en intervju är mycket beroende på vilken typ av tjänst det är som ska tillsättas. En hel del frågor är dock generella och oberoende av vilket arbete det är som ska utföras.

Håll intervjun i en positiv anda, låt det bli ett samtal och inte ett förhör, undvik frågor som bara ger svaret ja eller nej.

En grov gruppering i frågor kan vara Arbetslivserfarenhet, Utbildning, Personlighet och Övrigt

Arbetslivserfarenhet

 • Berätta om ditt nuvarande arbete. Hur vill du beskriva det?
 • Vad är det bästa med det arbetet?
 • Vad är det sämsta med det arbetet?
 • Finns det något som du skulle vilja ändra på i ditt nuvarande arbete?
 • Tycker du att man utnyttjar din kapacitet, kompetens, på rätt sätt?
 • Vilket ansvar har du haft för att saker och ting ska fungera?
 • Anser du att du borde haft ett större ansvar?
 • Tycker du att samarbetet med arbetskamraterna fungerat på ett bra sätt?
 • Hur har samarbetet och kommunikationen fungerat mellan dig och din närmaste chef?
 • Har dina arbetsuppgifter ändrats efter hand i ditt nuvarande arbete? På vilket sätt? Hur har du uppfattat förändringarna?
 • Är du nöjd med resultatet av din arbetsinsats?
 • Beskriv ditt tidigare arbete..., bästa/sämsta med detta osv.
 • Vad var orsaken till att du slutade?

Utbildning

 • Varför valde du just denna utbildning?
 • Funderade du på att satsa på något annat?
 • Vilka ämnen/kurser tyckte du var mest intressanta?
 • Tyckte du studietiden var arbetsam? Höll du den studietakt kursen var planerad för?
 • Har du vidareutbildat dig inom ditt område efteråt?
 • Vilka andra utbildningar, kurser, har du gått efter din grundexamen?
 • Finns det något som du skulle vilja utbilda dig mer inom?
 • Kan du tänka dig att göra det på din fritid?

Personlighet

 • Hur skulle din nuvarande chef beskriva dig som person? Vad skulle han ta upp som dina starka respektive svaga sidor?
 • Dina arbetskamrater - på vilket sätt skulle de beskriva dig?
 • Vilka är dina starka sidor?
 • Vilka sidor av dig själv skulle du vilja förbättra?
 • Känner du dig själv som en energisk person? Kan du ge något konkret exempel på detta?
 • Kan du beskriva om du utsatts för stress och hur du klarade av detta?
 • Brukar du ta initiativ? Kan du ge något exempel? Vad blev resultatet?
 • Får du andra att lyssna på vad du har att säga?
 • Hur tycker du en bra chef ska vara?
 • Hur ska en bra medarbetare vara?
 • Har du lätt för att samarbeta med andra?
 • I vilka situationer blir du arg, irriterad, upprörd? Hur brukar du hantera dessa situationer?
 • På vilket sätt tycker du att du förändrats under de sista 5 - 10 åren?

Övrigt

 • Har du körkort? Certifikat av något slag?
 • Hur är din hälsa?
 • Hur många frånvarodagar har du haft det senaste året?
 • Har du varit straffad för något?
 • Vad brukar du göra på din fritid?
 • Är du med i några förningar? Som aktiv? Som ledare?
 • Hur är dina familjeförhållanden?
 • Vad säger familjen om att du byter arbete?
 • På vilket sätt ordnar du barnomsorgen?
 • Varför sökte du arbetet hos oss?
 • Varför anser du att vi ska anställa just dig till denna tjänst?
 • Vilket är ditt löneanspråk?
 • Vilka önskningar har du om framtiden i ditt arbetsliv?
 • Vilka önskningar har du om framtiden i ditt privatliv? Barn?
 • Är det något annat du vill berätta som du tycker är viktigt?
 • Om du får arbetet - tar du då det?