startsida < ekonomi < skatter < skattekontot
 
 
Skattekontot

 
  Skattekontot
Skattedeklarationen
Betalning till
skattekontot
Kontoutdraget
Över- eller underskott
   
  Skatter
Det nya skatte-
förfarandet från 2012
F-skatt och
egenavgifter
Arbetsgivaravgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Trafikstyrning, Internet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknads-
handel
Traktamente
Delägare i
fåmansföretag
Inventarier av mindre
värde
Belopp, procent mm.
för år 2014
Belopp, procent 2014
mer detaljerat
Belopp, procent 2013
mer detaljerat
   
  Innehåll
expowera 

  
 

Samtliga företag är tilldelade ett skattekonto. På skattekontot registre- ras de skatter och avgifter som företaget betalar in till staten. Till skattekontot är kopplad en skattedeklaration som fylls i och skickas in.
 

Så här fungerar det steg för steg

 1. Om du startar ett företag lämnar du in en "Skatte- och avgiftsanmälan".
   
 2. Du får sedan automatiskt både skattedeklaration och inbetalningskort till ditt företag.
   
 3. Fyll i och skicka in skattedeklarationen, enligt de redovisningsperioder företaget har, till Skatteverket. Går även att göra detta över Internet.
   
 4. Betala de skatter och avgifter som du redovisat i skattedeklarationen före sista inbetalningsdatum som Skatteverket bestämt.
   
 5. Redovisning och betalning registreras på företagets skattekonto.
   

I skattekontosystemet ingår följande skatter och avgifter 

 • allmän löneavgift 
 • allmänna egenavgifter 
 • avgifter och räntor på ifrågavarande skatter/avgifter 
 • avkastningsskatt på pensionsmedel (i vissa fall) 
 • expansionsmedelsskatt 
 • fastighetsskatt 
 • förmögenhetsskatt 
 • förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen 
 • kommunalskatt 
 • mervärdesskatt 
 • skattetillägg 
 • sociala avgifter 
 • statlig inkomstskatt 
 • särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 
 • särskild löneskatt på pensionskostnader 
 • särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster 

Källa:
Ovanstående text är sammanfattad utifrån Skatteverkets informationsmaterial. 

Läs mer om skattekontot på Skatteverkets hemsida

Länk till: Skatteverket
 

Sök på expowera:
Anpassad sökning
Upp
Senast uppdaterad: 2010-01-01 © Bo Lilja