startsida < ekonomi < skatter < skattekontot
 
 
Skattekontot

 
  Skattekontot
Skattedeklarationen
Betalning till
skattekontot
Kontoutdraget
Över- eller underskott
   
  Skatter
Det nya skatte-
förfarandet från 2012
F-skatt och
egenavgifter
Arbetsgivaravgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Trafikstyrning, Internet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknads-
handel
Traktamente
Delägare i
fåmansföretag
Inventarier av mindre
värde
Belopp, procent mm.
för år 2015
Belopp, procent 2015
mer detaljerat
Belopp, procent mm.
för år 2014
Belopp, procent 2014
mer detaljerat
   
  Innehåll
expowera 

  
 

Samtliga företag är tilldelade ett skattekonto. På skattekontot registre- ras de skatter och avgifter som företaget betalar in till staten.

Så fungerar ditt skattekonto

Alla fysiska och juridiska personer som ska betala någon form av skatt eller avgift får ett skattekonto.

Skattekontot omfattar i stort sett alla skatter och avgifter som Skatteverket hanterar.

Alla händelser redovisas på kontot

På skattekontot sammanställs dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna, din slutliga skatt enligt slutskattebeskedet m.m.

Ingen avräkningsordning

På skattekontot finns ingen avräkningsordning mellan olika poster, det vill säga man kan inte säga att en inbetalning är avsedd för en viss enskild skatt eller avgift.

Ränta

På skattekontot beräknas kostnadsränta och intäktsränta. Räntan beräknas dag för dag på det aktuella saldot. Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill.

Kontoutdrag

Skattekontot stäms av varje månad, och ett kontoutdrag skapas om något annat än en inbetalning eller ränta har bokförts på skattekontot. Du får dock bara kontoutdraget skickat till dig automatiskt via post eller till din e-brevlåda i Mina meddelanden om

  • du får en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav  
  • din slutliga skatt bokförs på skattekontot
  • du får pengar utbetalda vid en månadsavstämning
  • en skuld överlämnas för indrivning till Kronofogden eller andra stora överföringar har skett mellan Kronofogden och skattekontot.

När får du en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav?

En betalningsuppmaning får du om underskottet på ditt skattekonto är minst 100 kronor (minst 2 000 kronor för företagare/arbetsgivare som ska lämna skattedeklaration eller har F-skatt) när kontoutdraget skapas. Ett betalningskrav får du om ditt underskott är 2 000 kronor (10 000 kronor för företag/arbetsgivare som ska lämna skattedeklaration eller har F-skatt).

Källa: Skatteverket

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
Senast uppdaterad: 2014-10-15 © Bo Lilja