startsida < EU 
 
 
Moms inom EU

 
  EU
EU:s "grundlag"
Euron - valutan
CE - märkning
Moms inom EU
Upphandling
EU-relaterade länkar
   
  Innehåll
expowera 

När det gäller inköp och försäljning mellan ett företag i Sverige och ett företag i annat EU/EG-land är regelverket ganska stort och komplicerat. En tjänst kan t ex utföras över flera landgränser - en svensk åkare levererar en last i Danmark, får en ny last i Danmark genom en Tysk speditör och där lasten ska levereras till ett företag i Österrike o s v. Hur momsen (VAT - Value Added Tax) ska tas ut och redovisas kan i vissa fall bli ganska komplicerat.
 

Moms vid handel med annat EU-land

Vi beskriver här den grundregel som gäller för EU-moms. Grundregeln är den så kallade "destinationsprincipen". Denna regel säger att momsen (som är en beskattning av konsumtionen) ska tillfalla staten i det land där en vara konsu- meras.

För en tjänst gäller att beskattning i Sverige endast kan ske om tjänsten anses vara omsatt inom landet. Några särskilda regler finns inte för när skattskyldighet respektive redovisningsskyldighet inträder vid omsättning av tjänster mellan EG-länder. Enligt huvudregeln anses en tjänst omsatt där säljaren bedriver sin affärsverksamhet eller har ett fast driftställe varifrån tjänsten tillhandahålls.

Fast driftställe föreligger inte enbart av det skälet att någon bedriver affärsverk- samhet här genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant. Enligt EG:s praxis är det avgörande var den ekonomiska aktivi- teten faktiskt utövas. Detta kan medföra att ett bolag anses bedriva verksamhet i annat land än där det har sitt säte.
 

Så här fungerar det rent praktiskt

Exemplet cykeln som tillverkas i Sverige (Sv) men säljs i Danmark (Dk). Vi bortser här från valutor, kursdifferenser etc.

Stålföretaget A (Sv) säljer stålrör till Cykelföretaget B (Sv)

Faktura till B     Momsredovisning  
stålrör 400   utgående moms 100
moms 100   ingående moms 0
Att betala 500   Till staten (Sv) 100

Cykelföretaget B (Sv) säljer en cykel till Cykelaffären C (Dk)
 
Faktura till C     Momsredovisning  
cykel 2000   utgående moms 0
moms 0   ingående moms 100
Att betala 2000   Från staten (Sv) 100

Cykelaffären C (Dk) säljer cykeln till en slutkonsument (kund)
 
Pris till kunden     Momsredovisning  
cykel 4000   utgående moms 1000
moms 1000   ingående moms 0
Kunden betalar 5000   Till staten (Dk) 1000

 
Uppmärksamma

Enligt "destinationsprincipen" hamnar momsen i det land där varan (i exemplet ovan cykeln) konsumeras.

Moms till staten i det land där varan produceras (i exemplet - Sverige)
100 - 100 = 0 kronor

Moms till staten i det land där varan konsumeras (i exemplet - Danmark)
1000 kronor
 

Glöm inte !

  • Om företaget säljer till ett företag i annat EU-land ska fakturan vara exklusive moms och både det egna företaget och det köpande företagets VAT-nummer ska vara angivet.
     

Källa:
Ovanstående text är sammanfattad utifrån Skatteverkets informationsmaterial. 

Läs mer om moms på Skatteverkets hemsida

Länk till: http://skatteverket.se
 

Sök på expowera:
Anpassad sökning
Upp
Senast uppdaterad: 2005-09-16 © Bo Lilja