startsida < starta företag < starta eget företag, kompendium 
 
 
Starta eget företag - kompendium kap.5

 
  Starta eget företag,
kapitel 1 till 19
1.Kunskap ökar
chansen att lyckas 
2.Affärsplanen 
3.Budget & Kalkyler 
4.Val av företagsform 
5.Byte av
företagsform 
6.Skydd av din
affärsprofil 
7.Tillståndspliktig
verksamhet 
8.Finansierings- möjligheter 
9.Företagets
ekonomi 
10.Skatter & Avgifter 
11.Organisation &
Administration 
12.Ensam eller
kompanjoner 
13.Kompanjonavtal 
14.Personal 
15.Försäkringar 
16.Köp av en befintlig
rörelse 
17.Franchising 
18. Kommission 
19.Litteratur 
Kompendiet i pdf-
format 
   
  Innehåll
expowera 

5 Byte av företagsform

Enligt svensk lag kan man inte omvandla en företagsform till en annan, undantaget handelsbolag som kan omvandlas till kommanditbolag och tvärtom. Skall man för övrigt byta företagsform får man först registrera ett företag i den nya formen, därefter överföra tillgångar och skulder och slutligen, när det gamla företaget är helt tomt, avregistrera det eller, om det är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, likvidera det.
 

5.1 Omvandling till aktiebolag

När din enskilda firma eller handelsbolag växer och du vill övergå till att driva verksamheten i aktiebolagsform, finns vid bildandet av aktiebolaget möjlighet att använda de tillgångar som finns i din enskilda firma eller i handelsbolaget för betalning av hela eller en del av aktiekapitalet. Man talar om att aktiekapitalet tillförs i form av apport. Inget hindrar att du tillför betydligt större tillgångar än vad som skall registreras som aktiekapital. Detta övervärde kan behandlas på olika vis, t.ex. en skuld till dig på vilken du äger rätt att ta ut ränta och när bolagets ekonomi så tillåter återbetala. Vid högre värden på apporten, se även 4.14.3 Kapitalinsats.

 

För att ladda ner
   kompendiet i pdf-format, klicka här

Kompendiet Starta eget företag har Leif Malmborg på Aktiebolagstjänst ställt till vårt förfogande.
 
 

Sök på expowera:
Anpassad sökning
Upp
Senast uppdaterad: 2008-03-03 © Leif Malmborg, Aktiebolagstjänst och Nyföretagarcentrum, 2008