Privatekonomi och företagande, hänger det ihop på något sätt. Självklart är det så. De allra flesta som startar och driver företag gör det i företagsformen enskild firma. Du och ditt företag kan betraktas som ett. Går det bra kan du få en god inkomst, men går det mindre bra får du skjuta till pengar, eller kanske låna med den egna privatbostaden som säkerhet.

Även om du driver ditt företag i AB-form och tar ut en lön, påverkas din privatekonomi av hur företaget går. Det är inte alltid det är möjligt att ta ut den lön som man skulle önska.

Det här avsnittet handlar om att tänka lite på det som är resultatet av ditt företagande utanför själva företaget så att säga. Hur skulle du exempelvis agera om företaget går lite knackigt och pengarna i familjens hushållskassa minskar oroväckande, men att möjligheterna för företaget att växa finns om hörnet? Skulle du belåna huset ännu mer och tro att möjligheterna faktiskt dyker upp snart? Detta är ingen ovanlig frågeställning för många företagare - och det är kanske inte bara du som måste fatta avgörande beslut som påverkar hushållets ekonomi.

Sen kan man också se det positiva. Vad ska du göra med alla pengar du tjänar som inte behövs i företaget och för företagets tillväxt. Du vill placera pengarna på ett så bra sätt som möjligt för att få bästa avkastning. Med tanke på det som är beskrivet i stycket ovan kanske du vill samla i ladorna för att klara en längre lågkonjunktur på marknaden. Tänker du placera i aktier, spara i fonder, köpa optioner, pensionsspara, skaffa en kapitalförsäkring eller investera i fastigheter? Ett betydligt trevligare "bekymmer" än det motsatta med att skaffa kapital.

Det finns också en annan aspekt med att tänka privatekonomi som företagare och sätta sig i konsumentsitsen då och då. Du är ju faktiskt även konsument och vill veta vilka rättigheter du har till att ångra köp, få felaktigheter åtgärdade, kunna få rättelse vid köp av någon tjänst och så vidare. Det är en sak att handla med andra företagare än att sälja mot konsumenter som är betydligt bättre skyddade av lagar.

Men låt oss ta det lite systematiskt. Vad är det viktigaste som påverkar förhållandet mellan företagandet och det privatekonomiska? Först får vi nog ta upp lånedelen. De flesta företag behöver kapital, både i starten och i den framtida utvecklingen. Som företagare måste man skjuta till en hel del och de allra flesta måste låna. Många gånger är det personlig borgen som gäller där exempelvis bostaden är säkerhet.

Försäkringar är nästa del. Även om du har en företagsförsäkring mot exempelvis brand och stöld, har du tänkt på dig själv och dina närstående? Vad händer om olyckan är framme? Kanske kan en företagsförsäkring täcka en del, men många gånger krävs kompletterande försäkringar. Var noga med att se till helheten på ditt och din eventuella familjs totala försäkringsskydd.

När företaget genererar pengar - hur tänker du då? Resonerar du "lägsta möjliga skatt" på inkomsterna? Vi behöver inte prata skatteplanering utan bara helt vanliga beslut som exempelvis bilen - ska företaget äga den eller är det bättre ur skattesynpunkt att äga den privat och istället ta milersättning. Vilken ersättning ska du ta ur företaget och på vilket sätt?

När företaget går bra kanske du får ett ekonomiskt överskott som du ska placera. Placera pengar är inte alltid det lättaste med tanke på att de flesta vill ha största möjliga avkastning men med så liten risk som möjligt.

Förr eller senare blir det dags för tronskifte. Avyttringen av företaget kan ske på flera sätt. Genom att sälja, att lägga ned, låta något barn överta verksamheten, via arv etc. Privatekonomin påverkas ordentligt vid en sådan händelse.

Mycket i gränsskiktet mellan företaget och det privatekonomiska handlar om val. Hur man väljer beror självfallet på situationen och tanken med detta huvudområde är att ge lite kunskap och information för att underlätta vid de olika val som du garanterat måste göra.