Återkalla en betalning

När du lämnat en betalningsorder till banken och sedan kommer på att du exempelvis angett fel kontonummer, är det inte säkert att du kan återkalla betalningen.

Huvudregeln är nämligen att du inte får återkalla en betalning som du gett banken order om. Har du skickat ordern en vardag (bankdag) så anses den mottagen av banken och du har inte rätt att återkalla betalningen. Banken kan fastställa en viss senaste tidpunkt på dagen för när en betalning anses "mottagen". Vilken tidpunkt som gäller kan variera mellan olika banker och beroende på vad det är för slags betalning. Får banken däremot din betalningsorder en bankdag men efter denna tidpunkt, eller en dag som inte är en bankdag, räknas det som att banken mottagit ordern nästa bankdag, och då kan det finnas en möjlighet att återkalla en felaktig betalning.

Har du lämnat en betalningsorder för en framtida betalning, exempelvis registrerat ett antal räkningar för betalning en viss senare dag, kan du återkalla dessa senast dagen före den avtalade betalningsdagen.

Efter den tidpunkt då banken har tagit emot din betalningsorder, eller den tidpunkt som räknas för mottagandet, får du återkalla en betalning bara om den möjligheten framgår av villkoren för betalningstjänsten. Kontrollera vad som står i dina villkor eller fråga banken vad som gäller. Banken får ta ut en avgift för att återkalla en betalning i detta fall, men då måste rätten att ta betalt framgå av ditt avtal.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012