Kortavgifter

Företag får inte ta ut avgifter när du betalar med konto- eller kreditkort.

Det är otillåtet för ett företag att ta ut en avgift när du betalar med någon form av konto- eller kreditkort, till exempel VISA eller MasterCard. Det är också otillåtet att ta ut avgift för betalning med kort även om det finns något annat betalningssätt som är avgiftsfritt, till exempel Internetbank.

Även avgifter, till exempel administrationsavgifter, som är kopplade till betalning med konto- eller kreditkort får anses vara en kortavgift och de är därmed otillåtna när det finns ett betalningsalternativ som är gratis. En så kallad administrationsavgift ska gälla för alla betalningssätt.

Företag får välja betalningssätt
Ett företag får fritt välja vilka betalningssätt det ska erbjuda en konsument. Företaget kan till exempel välja att du som kund enbart får betala med konto- eller kreditkort när du handlar över ett visst belopp, till exempel 50 eller 100 kronor. Men begränsningen kan bryta mot avtalen som finns mellan butiken och det företaget butiken anlitar för lösa in kortbetalningen.

Undantag
Generellt gäller svensk lag också vid köp på Internet av ett bolag i ett annat land som vänder sig till svenska konsumenter. Särskilda regler gäller dock vid köp av resor från flygbolags webbplatser. Det kan vara tillåtet för flygbolag att ta ut en kortavgift när en konsument väljer att betala med kort. Det beror på om bolaget har gjort något lagval i sina transportvillkor. Om flygbolaget har gjort ett lagval betyder det att det är det valda landets lag som gäller. Så är fallet med till exempel Ryanair som Konsumentverket har fått in många anmälningar mot. Ryanair har valt att lagen i det land där huvudkontoret för verksamheten ligger ska gälla. Det innebär att det är irländsk lag som gäller. Irland har inte något förbud mot kortavgifter.

Om man köper en resa via en nätresebyrå som vänder sig till svenska kunder och därmed inte ingår avtal direkt med flygbolaget får en lagvalsklausul inte anses spela någon roll utan svensk lag ska gälla. Därmed är kortavgifter otillåtna eftersom betalningen i dessa fall inte omfattas av transportavtalet.

Länder utan förbud mot kortavgifter
De länder inom EU och EES-samarbetet som i dag inte har något förbud mot att ta ut kortavgifter är: Belgien, Estland, Irland, Malta, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien och Ungern.

Vissa länder inom EU och EES-samarbetet, till exempel Danmark och Spanien, har infört delvisa förbud eller begränsningar vad gäller betalning med kort. Ett exempel är att begränsa kortavgiften till ett maxbelopp. Ett annat är att butiken får ta ut avgift vid köp med utländska kort.

Källa: Konsumentverket 2011-12-06