Preskription

Om det gått flera år utan att en skuld har betalats kan fordringsägaren förlora rätten att kräva pengar av dig. Det kallas preskription.

Men det räcker med att fordringsägaren skickar nya krav eller att du betalar en del av den för att skulden i de flesta fall ska leva kvar (så kallat preskriptionsavbrott). Räkna alltså inte med att dina skulder kommer att preskriberas. Enligt Preskriptionslagen är preskriptionstiden tio år men det finns många undantag.

I följande tabell kan du se vilka preskriptionstider som gäller för några olika fordringar, och om de kan förlängas eller ej. För att kunna bedöma när ett krav preskriberas måste du också veta när det förfaller till betalning. Till exempel kvarstående skatt för inkomståret 2010 (taxeringsåret 2011) förfaller till betalning 2012. Skatteskulden preskriberas vid utgången av år 2017.

Tid för att en skuld kan preskriberas

Preskriptionstider för några olika fordringar
Banklån (löpande skuldebrev) 10 år Kan förlängas
Rättegångsskulder 10 år Kan förlängas
Skatter 5 år Kan i vissa fall förlängas
Böter 5 år Förlängs inte
Hyror 2 år Kan förlängas
Räkningar, kreditkortsskulder 3 år Kan förlängas
Skulder för kommunal service 10 år Kan förlängas
Andra skulder till kommunen
(konsumentrelaterade)
3 år Kan förlängasKälla: Konsumentverket, Mars 2012