Du ingår ett distansavtal när du handlar av en näringsidkare utan att ni träffas, till exempel när du köper via internet, av en telefonförsäljare eller svarar på ett brevutskick. Vid distansavtal om finansiella produkter och tjänster har du vanligtvis 14 dagar på dig att ångra avtalet.

Ångerfristen börjar räknas från det att du har fått avtalet hemskickat till dig. Du ska även få information om det företag du ingår avtalet med, om den finansiella produkten eller tjänsten, priset, skatter och avgifter. Det ska också framgå vilka risker som kan finnas.

Tecknar du distansavtal om en livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande är ångerrätten längre – då har du 30 dagars ångerrätt.

Om du till exempel handlar via internet från ett annat EU-land har du också ångerrätt, men ångerfristen kan vara kortare än 14 dagar. På Konsument Europas webbplats kan du läsa mer om handel över gränserna.

När du har meddelat företaget om att du har ångrat dig är du inte längre bunden av avtalet. Företaget har rätt att ta ut ersättning för skäliga kostnader som det har haft, exempelvis administrativa kostnader. Men företaget får bara ta ut kostnader som det har informerat om innan avtalet ingicks.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012