Reseskyddet i hemförsäkringen ger ett bra grundskydd. Skyddet kan utökas genom att du tecknar en kompletterande reseförsäkring hos ditt hemförsäkringsbolag eller i ett reseförsäkringsbolag. Saknar du en hemförsäkring bör du ha en separat reseförsäkring.

Du kan skaffa dig ett reseskydd på flera sätt:

  • via reseskyddet i din hemförsäkring,
     
  • genom att utöka hemförsäkringens reseskydd med ett tillägg,
     
  • genom en separat reseförsäkring hos t ex resebyrån eller vid internetbokning.

Hemförsäkringens reseskydd ersätter det viktigaste skadehändelserna det vill säga kostnader för akut sjukvård och sjuktransport eller ambulansflyg hem. Skyddet gäller i 45 dagar eller i vissa bolag i 60 dagar. Tiden kan ofta förlängas upp till ett år.

Om du betalar resan med ett bankkort får du också ett komplement till hemförsäkringens reseskydd. I kortreseförsäkringen ingår vanligtvis bland annat ett avbeställningsskydd. Även betalning via internetbanken brukar ge samma skydd.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012