En separat reseförsäkring tecknas oftast vid längre resor eller om du inte har en hemförsäkring som ger dig ett reseskydd.

En separat reseförsäkring kan vanligen tecknas för resor som varar upp till ett års tid. Det går att teckna försäkringen från den första resdagen. Ofta tecknas den från och med den dag då reseskyddet i hemförsäkringen löper ut.

Separata reseförsäkringar ger i regel ett likartat skydd som hemförsäkringen. Samtliga separata reseförsäkringar täcker nödvändiga och skäliga vårdkostnader vid akut sjukdom och olycka, samt hemtransport till Sverige vid svår skada. De flesta försäkringar innefattar även rättsskydd vid domstolstvist, ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig, överfallsskydd vid misshandel samt ett skydd för ditt medförda bagage.

Tänk på att köpa en reseförsäkring som täcker hela restiden innan du ger dig av. Det kan vara svårt att förlänga reseskyddet när du befinner sig på resande fot. Har reseskyddet upphört när du är på resa så brukar det inte gå att teckna en ny reseförsäkring i Sverige för resterande tid.

En reseförsäkring gör normalt undantag för riskfyllda aktiviteter. Skidåkning off pist, dykning med tub och bergsklättring är exempel på vanliga undantag. Skador ersätts däremot alltid vid skidåkning i pistat område, normal snorkling och bergsvandring.

Jämför separat reseförsäkring

Några viktiga saker att jämföra är:

  • Dagsersättning vid sjukdom
  • Ersättningsresa om mer om halva restiden blir outnyttjad på grund av sjukdom
  • Maxersättning för medförd egendom
  • Beloppen för ansvar- överfall och rättsskydd


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012