Så fungerar ett lån

Ett lån är ett avtal mellan en låntagare och en långivare, oftast en bank eller ett kreditmarknadsbolag. När du lånar pengar måste du betala tillbaka med ränta och andra avgifter som till exempel uppläggnings- och aviseringsavgifter. Ta reda på vad den effektiva räntan blir när du lånar pengar, den visar den faktiska kostnaden inklusive avgifter.

Lånet ska återbetalas på en bestämd tid och det belopp du betalar av vid varje betalningstillfälle kallas amortering. Innan du beviljas lån kommer långivaren göra en kreditprövning för att se att du har återbetalningsförmåga, det vill säga att du har råd att betala ränta och amorteringar.

Om du som privatperson söker kredit ska du veta att den näringsidkare (exempelvis en bank, en butik, en bilfirma) som ska ge dig krediten enligt lag är skyldig att först göra en kreditprövning. I Konsumentkreditlagen står följande i paragraf 5:

Näringsidkaren skall, innan kredit beviljas, pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet (kreditprövning).

En låntagares betalningsförmåga är avgörande för om ett lån kan beviljas och därför ska långivaren göra en kreditprövning. För ett bolån kräver långivaren dessutom en säkerhet.

Säkerheten kan bestå av panträtt i fast egendom t.ex. pantbrev i fastighet eller bostadsrätt. Panträtt innebär att en panthavare under vissa förutsättningar har rätt att sälja panten för att därigenom få betalt för sin fordran.

Säkerheten kan även bestå av ett borgensåtagande. Borgen är ett löfte av en eller flera personer att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar.

När du betalar av ett lån enligt en bestämd plan amorterar du. Hur länge ett lån löper (kredittidens längd) beror på lånets storlek och vad det är för sorts lån. Säkerheten för lånet och livslängden på säkerheten spelar stor roll. Ett huslån kan löpa under lång tid, kanske 30-40 år, medan ett mer konsumtionsinriktat lån till exempelvis en bil har betydligt kortare löptid.

Kostnaden för ett lån (en kredit) består inte enbart av en viss ränta utan en hel del andra avgifter kan förekomma. Uppläggningskostnad, aviserings- kostnad är ett par exempel på detta. Hur ofta du betalar har också betydelse. För att kunna jämföra olika lån med varandra måste kreditinstituten ange hur hög den effektiva räntan är d.v.s. den totala kostnaden för lånet. Hur den effektiva räntan ska beräknas regleras i Konsumentkreditlagen.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012