Avslag på låneansökan

Har du ansökt om ett lån men fått avslag, har du rätt att få reda på varför du inte beviljades lånet.

Att få ett lån är ingen rättighet. Så även om du uppfyller alla formella krav och har tillräcklig betalningsförmåga finns det ingen skyldighet för en långivare att bevilja dig ett lån.

Däremot är långivaren skyldig att informera dig om orsaken till att du har fått nej på din låneansökan. Beror avslaget på uppgifter som långivaren hämtat från en extern databas (exempelvis från ett kreditupplysningsföretag eller en myndighet) ska du få information om vilken databas och vilka uppgifter som använts.

Långivaren bör inte bara hänvisa till en intern eller extern beräkningsmodell, utan tydligt ange på vilka grunder som bedömningen har skett. Detta för att du ska få reda på vad du eventuellt behöver förändra för att i framtiden kunna beviljas ett lån.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012