Många äldre personer har svårt att få lån eftersom långivarna menar att de inte klarar av att betala ränta för lånet med sin pension eller månadsinkomst. Om du är i den situationen kan det finnas ett alternativ att få låna om du har en obelånad eller lågt belånad villa, bostadsrätt eller fritidshus som säkerhet.

Det fanns tidigare flera bolag på marknaden som erbjöd så kallade seniorlån. I dag finns det bara ett företag som erbjuder en särskild konstruktion för äldre personer som har svårt att få ett vanligt bolån.

Tänk på att:

  • läsa igenom all information du får från långivaren, ställ frågor och ta god tid på dig innan du skriver under något avtal,
  • räntan på den här typen av lån är högre än på ett motsvarande vanligt bolån,
  • om det finns ett bundet  bolån som ska lösas in i samband med att du skaffar nytt lån kan du få betala ränteskillnadsersättning till gamla banken,
  • den extra inkomst du får med lånet kan göra att går miste om bostadstillägg. Detta beror på att den bostadskostnad som används för beräkning av om du är berättigad till bostadsbidrag enbart räknas om räntan betalas löpande. Kontrollera det med Pensionsmyndigheten.
     

Lån till äldre

Det fanns tidigare flera bolag på marknaden som erbjöd så kallade seniorlån. I dag finns det bara ett företag, Svensk Hypotekspension. De erbjuder ett alternativ som kallas kapitalfrigöringskredit när du äger bostad med ett visst värde. Du betalar inte någon ränta eller amorteringar så länge du bor kvar. Räntan läggs istället löpande till lånet, och den totala skulden betalas först den dag du själv väljer att lösa det, när du säljer bostaden, eller vid den siste låntagarens dödsfall.

För att få ett lån ska du ha fyllt 60 år och äga en bostadsrätt som är värd minst 500 000 kronor eller en villa/fritidshus som är värd minst 900 000 kronor, i ett område med stabil prisutveckling över tiden.

Den maximala belåningsgraden för en 60 åring är 15 procent av bostadens marknadsvärde. Belåningsgraden ökar sedan till maximalt 45 procent för en 86-åring.

Lever du i ett parförhållande är det åldern på den som är yngst som räknas. Om det redan finns lån på bostaden kommer en del av det nya lånet att användas till att lösas in det gamla lånet och resten betalas ut till dig.

Lånet får du behålla så länge du bor kvar i bostaden – livet ut om du vill. Du blir aldrig skyldig mer än vad din bostad är värd. 

Betalas ut som ett engångsbelopp

Lånet betalas ut som ett engångsbelopp. Du betalar inte räntan löpande utan räntekostnaden räknas upp kvartalsvis (ränteuppräkning) och du betalar den först dag du väljer att lösa lånet. Det innebär att din skuld ökar under hela lånets löptid.

Återbetalning

Lånet har ingen tidsbegränsning vilket innebär att du kan bo kvar och behålla ditt lån så länge du själv vill. Långivaren lämnar en skuldfrigaranti som innebär att du aldrig blir skyldig mer än du får ut vid en försäljning av bostaden. När det blir aktuellt att lösa lånet betalar du den totala skulden som består av det ursprungliga lånebeloppet och den obetalda räntan.

Ränteavdrag

Räntan anses inte vara betald årligen. Detta medför att du inte kan göra något årligt avdrag i deklarationen. När du löser lånet får du göra avdrag för räntekostnaden mot en eventuell reavinst som uppkommer när du säljer bostaden. 
  

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019