Är det här verkligen ett problem? Kan man missbruka vanliga banktjänster för penningtvätt och terroristfinansiering? Kan mina vardagliga bankaffärer över huvud taget diskuteras ihop med kriminell verksamhet?

Dessvärre är det så att även penningtvättarnas och terrorfinansierarnas affärer också förefaller helt normala vid första anblick. Det bedöms att det årligen tvättas upp till 130 miljarder kronor i det svenska finansiella systemet. Här är några kända exempel på hur vanliga bank och finanstjänster missbrukas.  
 

Insättning på konton

En person är dömd för att ha finansierat terroristen som genomförde bombdådet i centrala Stockholm i december 2010. Tillvägagångssättet var att terrorfinansieraren helt enkelt besökte ett lokalt bankkontor och satte in pengar på terroristens konto som denne senare kunde använda till att förbereda attentatet.  Pengarna som sattes in hade i sin tur troligen sitt ursprung i bidragsbedrägerier.

En kriminell smugglade narkotika mellan Holland och England. Förtjänsten var väldigt stor men den kriminelle hade 20 konton i olika banker och delade upp insättningarna mellan dem för att undvika att göra en stor insättning i en bank och på så vis dra uppmärksamhet och misstanke till sig. Han uppgav till varje bank att pengarna kom från försäljning av blommor han importerat från Holland.  
 

Kreditkort

Terroristen som genomförde massmorden på norska ön Utöya 2011 finansierade den avgörande delen med krediter genom nio olika kreditkort. Kreditansökningarna var till stor del bedrägliga eftersom han manipulerade sin kreditvärdighet med falska inkomster. 
 

Blancolån och bolån

Genom att ta lån hos kreditgivare men sedan betala räntor och amorteringar med pengar man fått genom illegal verksamhet är en populär penningtvättsmetod då de lånade pengarna förefaller ”rena” när man konsumerar dem.
 

Snabblån/SMS-lån

Regeringen har i uttalanden redogjort för att de främsta finansieringsformer som blivande terrorister använder för att betala sina resor ner till terroristgrupper i Mellanöstern är snabblån och momsbedrägerier. 
 

Fonder/värdepapper

Genom att köpa och sedan sälja fondandelar/värdepapper kan man försvåra efterforskningar av pengarnas ursprung.
 

Exempel när effektivt arbete mot penningtvätt gjort att grova brott klarats upp

En ägare av ett litet engelskt tryckeri fick en större summa pengar insatta på sitt konto. På fråga från banken angav han att pengarna kom från hans bror och var ämnade till att modernisera tryckeriet. Brodern bodde i ett land i Sydamerika som var ökänt för korruption och narkotikahandel. Men istället för att modernisera tryckeriet så köpte tryckeriägaren fonder för pengarna. Det hela väckte misstankar och man gjorde en s k penningtvättsrapport till polisen. Den följande utredningen visade att pengarna kom från brottsliga förtjänster och var en del i en storskalig penningtvättsverksamhet. 

En person anmälde till ett kanadensiskt växlingskontor att denne ville göra en växling till en utländsk valuta. Omständigheterna på transaktionen var tillräcklig för att väcka misstanke och polisen kontaktades. Växlingen genomfördes men övervakades av polisen. Pengarna överlämnades sedan till en kurir som tog dem till ett annat land. Genom internationellt polissamarbete övervakades resan och efterföljande brottsliga affären och till sist blev både kuriren och kanadensaren som växlat pengarna gripna. Vid gripandet fann man 2 kilo kokain hos männen. 
 

Källa: Konsumenternas.se , November 2018