Tjänstepension

Den pension du får från jobbet kallas tjänste- eller avtalspension. Det är arbetsgivaren som betalar premien för den kollektivavtalade tjänstepensionen. Du som anställd får själv placera hela eller delar av den pensionspremie som arbetsgivaren betalar för din räkning.

Privatanställd tjänsteman (ITP)

ITP står för Industrins och handelns tilläggspension. ITP är uppdelad i ITP 1 och ITP 2 (ITPK).

Arbetare (SAF-LO)

Är du privatanställd arbetare omfattas du av en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Denna pension är premiebestämd, vilket innebär att du själv väljer hur hela din pensionspremie ska placeras. Från det att du fyller 25 år börjar din arbetsgivare att betala in en pensionspremie motsvarande 4,5 procent (år 2012) av din lön.

Statligt anställd (PA 03)

Är du statligt anställd omfattas du av PA 03, och får själv placera en del av premierna för tjänstepensionen. Arbetsgivaren betalar från det du är 23 år en pensionspremie motsvarande 2,5 procent av din lön. Du får själv välja hur dina pengar ska placeras. Från 1 januari 2011 gäller nya bolag och avgifter i PA 03.

KAP-KL

Är du anställd inom kommun, landsting, kommunal-/kommunförbund eller kommunala företag omfattas du av KAP-KL. Arbetsgivaren betalar från det du är 21 år en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön. Du får själv välja hur dina pengar ska placeras.

Valcentraler - administrerar tjänstepensioner

Valcentralerna administrerar kollektivavtalade tjänstepensioner, det vill säga den pension som du som anställd har via din arbetsgivare. Vilken valcentral som administrerar din tjänstepension beror på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Är du osäker på vilken valcentral du tillhör - kontakta din arbetsgivare.

Källa: Konsumenternas.se, 2012