Att välja fond

Några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är sparmål, spartid, risknivå och fondens tidigare resultat. De är dessutom beroende av varandra.

Tidsfaktorn är många gånger avgörande för vilken typ av fond du ska välja. Om försäljningen/uttaget ligger nära i tiden, eller om fondandelarna måste ha ett visst minsta värde, kan det vara klokast att säkra det kapital du har snarare än att försöka öka andelarnas värde. Det kan då vara klokt att välja fonder med låg risk. Ska försäljningen/uttaget däremot göras långt i framtiden kan det vara motiverat med en högre risk. Det gör du med vetskap om att över en längre tidsperiod svänger de flesta marknader. Eventuella nedgångar kommer sannolikt att följas av uppgångar.

Har du kommit fram till vilken typ av fond du ska välja, kan det finnas anledning att, exempelvis genom att jämföra så kallad rating, undersöka vilken enskild fond som du tror har de bästa förutsättningarna att motsvara dina förväntningar på risk och avkastning. Rating är ett slags betyg på fonder.

Så utvärderar du en fond

Inför ett beslut att köpa eller sälja fondandelar bör du utvärdera fonden. Enklast gör du det genom att titta på jämförelseindex eller rating. Ingen av dessa metoder ger dock något facit till framtida avkastning.

Index är ett enkelt sätt att jämföra fonder. Det är dock viktigt att jämförelsen görs med ett relevant index, alltså med ett index som överensstämmer med fondens placeringsinriktning. En Sverigefond kan t.ex. jämföras med OMX Affärsvärldens Generalindex (AFGX) som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen. Detta index talar om hur aktierna på börsen har utvecklats i genomsnitt. Ett annat användbart index är OMXS30-index som visar utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Ett tredje index är SIXPRX (SIX Portfolio Return Index) som ofta används för att jämföra fonder. Detta index visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen justerat för de särskilda placeringsregler som gäller för fonder och inkluderar återinvesterade utdelningar.

Flera specialiserade företag, såsom Morningstar och Privata Affärer, utvärderar löpande fonder genom så kallad rating. Fonderna betygssätts utifrån olika kriterier, framför allt historisk avkastning och risk. Det förekommer även rating där förutsättningar för framtida utveckling vägs in i betygen. Om samma fond har fått högt betyg i flera olika ratingsystem betyder det egentligen bara att fonden hittills har lyckats få bra avkastning utifrån fondens placeringsinriktning och risk.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012