Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är ett sparande där dina pengar investeras via ett försäkringsbolag, exempelvis i fonder eller värdepapper beroende på vilken sorts kapitalförsäkring du väljer.

Ditt sparande i en kapitalförsäkring sker i en försäkring, vilket innebär att andra skatteregler gäller än för vanligt sparande. I stället för att du betalar skatt på vinsten vid försäljning av exempelvis en fond så betalar du en årlig skatt. Skatten beräknas på värdet av ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året.

Det finns olika slags kapitalförsäkringar. I en fondförsäkring kan du välja mellan olika fonder, i en depåförsäkring placerar du i exempelvis aktier, obligationer eller fonder och i en ”traditionell” försäkring låter du försäkringsbolaget placera ditt kapital och får en garanterad ränta (minus avgifter och avkastningsskatt).

Sparandet är ofta bundet under en viss tid, exempelvis fem år. Vill du avbryta sparandet tidigare får du ofta betala en avgift som kan vara relativt hög. Det är inte alltid möjligt att få ut hela beloppet i förtid. När spartiden är slut kan du välja att få utbetalningen från försäkringen som ett engångsbelopp eller som löpande betalningar under längre tid.

Fördelar och nackdelar

Fördelar med kapitalförsäkring

  • Du betalar ingen skatt på vinster och du kan därför byta fonder och aktier utan skattekostnad
  • Utdelningar är skattefria på svenska aktier
  • Du behöver inte deklarera dina försäljningar

Nackdelar med kapitalförsäkring

  • En avkastningsskatt betalas varje år även om aktierna/fonderna skulle ha minskat i värde
  • Du kan inte utnyttja förluster för att göra avdrag på skatten
  • Sparandet omfattas inte av investerarskyddet eftersom du inte äger fonderna eller aktierna, det gör försäkringsbolaget
  • Avgifterna för sparandet kan bli höga, exempelvis om du får betala avgift både för försäkringen och för fonder som placeras i försäkringen samt även för courtage
  • Sparandet är bundet, du kan normalt inte sälja av hela ditt sparande i försäkringen under det första året och även senare tas avgifter ut vid förtida försäljning.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012