Vad är en kapitalförsäkring?

Syftet med en kapitalförsäkring är bland annat att utnyttja de mer förmånliga skatteregler som gäller för försäkringssparande jämfört med vanligt sparande.

Spartiden för en kapitalförsäkring är ofta fem år eller längre. Under denna tid fungerar den som ett vanligt sparande. Du kan välja mellan att sätta in engångsbelopp eller spara regelbundet, till exempel med ett visst belopp varje månad. Det går också normalt bra att göra extrainsättningar. Du kan i de flesta fall ta ut hela ditt sparande efter ett år. Uttag av del av sparbeloppet brukar tillåtas från första dagen. Ofta tas en avgift ut vid uttag från försäkringen under spartiden. Uttag från försäkringen brukar kallas för ”återköp”.

Det är vanligt att du måste sätta in ett visst minsta belopp när du startar ditt sparande i kapitalförsäkringen.

På grund av att ditt sparande sker inom en försäkringsram används ofta försäkringsbegrepp i den information du får, exempelvis premie i stället för sparande/insättning och återköp i stället för uttag.

Vissa kapitalförsäkringar betalas ut som ett engångsbelopp vid ett visst tillfälle, medan andra betalas ut under en längre tid, likt en pension. Vanligast är att du själv är mottagare av utbetalningarna, men du kan även bestämma att utbetalningen av försäkringen ska ske till en förmånstagare under din livstid.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012