Rådgivning

Banker, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och värdepappersbolag erbjuder rådgivning om finansiella placeringar. Oavsett vem du får rådgivning av finns det lagar som ska skydda dig i samband med rådgivningen.

Reglerna gäller när du får individuella råd utifrån just dina ekonomiska förutsättningar och behov. Ren försäljning och/eller marknadsföring av finansiella placeringar omfattas däremot inte. Den du träffar ska tydligt klargöra för dig om det är fråga om rådgivning eller försäljning. Är du osäker så fråga!

Rådgivningen ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. Av dokumentationen ska bland annat framgå vilken risk du är beredd att ta med dina pengar och hur länge du kan tänka dig att binda pengarna.

Läs igenom dokumentationen och kontrollera att det som står där stämmer. Läs också noga igenom all annan information du får om själva produkten/placeringen innan du bestämmer dig. Ställ frågor om det är något som du inte förstår. Det är sällan bråttom att fatta ett beslut!

För att få lämna råd om finansiella placeringar krävs tillstånd från Finans-inspektionen. Vilka bolag som har tillstånd kan du se i Finansinspektionens företagsregister.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012