Sparkonto

Sparkonto är en sparform som de flesta av oss har kommit i kontakt med. Många har sitt buffertsparande och sitt kortsiktiga sparande på ett sådant konto, men skyddet för ditt sparkapital varierar beroende på var du har ditt sparkonto.

Du kan ha ett sparkonto hos en bank eller hos ett kreditmarknadsbolag. För att få ta emot pengar från privatpersoner och företag för insättning på konto måste de ha tillstånd av Finansinspektionen. Sparandet på dessa sparkonton skyddas av en statlig insättningsgaranti.

Du kan också spara hos inlåningsföretag. De är registrerade hos Finansinspektionen, men står inte under inspektionens tillsyn. Vid registreringen kontrolleras enbart ägare, ledning och regler om penningtvätt. När du sparar hos ett inlåningsföretag finns det ingen insättningsgaranti. Det innebär att du riskerar att förlora hela det insatta beloppet om företaget skulle gå i konkurs. Därför får inlåningsföretag högst ta emot 50 000 kronor från en och samma konsument.

Det konto som har den högsta räntan behöver inte vara det konto som är lämpligast. På konton med högre räntesatser kan det finnas villkor som begränsar antalet fria uttag. Det innebär att om du gör fler uttag än vad villkoren tillåter, får du betala en uttagsavgift på ca 1-2 procent av det uttagna beloppet. Kontrollera därför alltid uttagsvillkoren noga innan du väljer sparkonto.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012