Insättningsgaranti

Insättningsgarantin är ett åtagande från staten som innebär att du får tillbaka dina insatta sparpengar (dock högst 100 000 euro) om det företag där du satt in pengarna går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att garantin ska tas i anspråk.

Det belopp som staten maximalt garanterar uppgår till motsvarande 100 000 euro per kund och företag. Garantin gäller för ditt sparbelopp samt ränta fram till den dag då garantin tas i anspråk (upplupen ränta). Har du konto tillsammans med någon annan gäller garantin för varje person. Du kan ha konton i flera banker och därmed omfattas av flera garantier. Alla typer av konton omfattas. Både tidsbundna konton och konton där man kan ta ut pengar när som helst omfattas alltså av garantin. Har du däremot ett sparkonto inom ett Individuellt pensionssparande (IPS) så gäller inte garantin för detta konto. Postväxlar omfattas inte heller av insättningsgarantin.

Det högsta belopp som en sparare kan få tillbaka är 100 000 euro (vilket i november 2011 innebär cirka 910 000 svenska kronor). Vad garantins maxbelopp exakt blir i svenska kronor beräknas enligt gällande växelkurs den dag rätten till ersättning uppkommer.

Syftet med insättningsgarantin är att stärka skyddet för allmänhetens insatta pengar och att bidra till stabilitet i det finansiella systemet. Insättningsgarantin gäller för både privatpersoner och företag och administreras av Riksgälden.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012