Insättningsgaranti i utländsk bank

Har du ditt sparande i en utländsk bankfilial i Sverige är det garantisystemet i den utländska bankens hemland som gäller.

Den högsta nivån på ersättning är gemensam i alla EU-länder, det vill säga 100000 euro. Men det kan finnas vissa skillnader mellan en svensk och en utländsk garanti. Exempelvis kan eventuella skulder som en kund har till banken först dras av från det garanterade beloppet i vissa länder. I ett sådant fall är det alltså endast det överskjutande beloppet som betalas ut från garantin.

På insättningsgarantin.se finns mer information om utländska insättningsgarantier. Där finns också en förteckning över vilka organisationer i de olika länderna som har hand om insättningsgarantin.

Om det finns risk för att insättare i en utländsk banks filial i Sverige inte får ersättning från den utländska garantin om banken går i konkurs, har den svenska regeringen möjlighet att ställa ut en garanti för att säkerställa utbetalningar till kunderna. Det förutsätter att regeringen bedömer att det skulle medföra störningar i det svenska finansiella systemet om ersättningen inte betalades ut.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012