Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för aktier, fondandelar, obligationer, optioner med mera. Ett värdepapper kan beskrivas som en ägarandel i ett företag eller en fordran, som du kan handla med.

I samband med investeringar i värdepapper finns det ofta risker. Du kan riskera att förlora större eller mindre delar av det kapital du investerar.

För att minska din risk kan du sprida dina investeringar. Om du till exempel investerar i aktier kan du välja företag verksamma i olika branscher. Denna riskspridning kan du också uppnå genom att spara i breda aktiefonder.

Risk och riskspridning

I samband med en investering finns dels risken att du inte får tillbaka hela kapitalet och dels att avkastning inte blir den du trodde eller blivit utlovad .

Du kan minska din totala risk genom att sprida dina risker – ”lägg inte alla dina ägg i samma korg”. Genom att dela upp din totala investering på olika placeringar utsätter du inte hela investeringen för samma typ av risk. Har du hela ditt sparande placerat i aktier i ett enda bolag är din avkastning helt beroende av avkastningen på denna aktie. Om du istället placerar ditt sparande i flera olika bolags aktier (eller i en aktiefond) minskar din totala risk.

Likviditet

När du gör investeringar bör du fråga dig hur länge du kan avvara pengarna. Även om du inte har planerat att pengarna ska användas vid ett visst tillfälle, är det viktigt att veta hur likvid placeringen är, det vill säga hur snabbt du kan sälja. Du kan hamna i en situation då du plötsligt behöver pengar.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012