Investerarskydd

Investerarskyddet är ett åtagande från staten som innebär att du får ersättning (dock högst 250 000 kr) om det företag som förvaltar dina värdepapper skulle gå i konkurs.

Syftet med investerarskyddet är att stärka skyddet för allmänhetens sparande i värdepapper och att bidra till stabilitet i det finansiella systemet. Investerarskyddet gäller för privatpersoner, företag och andra juridiska personer. Det belopp som staten maximalt garanterar uppgår till 250 000 kr per kund och företag. Har du en värdepappersdepå tillsammans med någon annan gäller garantin 250 000 kr för varje person.

Investerarskyddet omfattar värdepapper som till exempel aktier, obligationer och olika typer av derivat som optioner och terminer. De definieras i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Investerarskyddet ersätter även pengar som mottagits med redovisningsskyldighet, det vill säga kontanter som finns i depån inför ett köp eller kontanter som finns i depån efter en försäljning.

Investerarskyddet administreras av Riksgälden.

Det är viktigt att du känner till att investerarskyddet inte gäller värdeförändringar som skett i exempelvis aktier eller andra värdepapper. Pensionssparande omfattas inte av investerarskyddet, och inte heller fonder och värdepapper som du har i en kapitalförsäkring.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012