Val av investering

Avsikten med en investering är i allmänhet att få avkastning i form av ränta och/eller värdestegring på pengarna. Men handel med värdepapper innebär alltid en risk, i värsta fall kan dina investerade pengar försvinna.

Ränta förknippas ofta med investeringar i räntebärande placeringar, till exempel obligationer och bankkonto.

Värdestegring används vanligen i samband med aktier eller aktierelaterade tillgångar och innebär att priset på tillgången stiger under den tid du innehar den. Du får inte glömma bort att priset på tillgången också kan sjunka, och att du då inte får tillbaka de pengar du investerade.

Risk och riskspridning

I samband med en investering finns dels risken att du inte får tillbaka hela kapitalet och dels att avkastning inte blir den du trodde eller blivit utlovad .

Risken att du inte får tillbaka satsat kapital kan till exempel vara att låntagaren går i konkurs eller att du investerat i en tillgång som faller i värde, till exempel börsnoterade aktier.

Risken att du inte får den avkastning du önskat är högre om du investerat i aktier än om du placerat dina pengar i räntebärande placeringar som obligationer.

Aktier och tillgångar som baseras på aktier innebär normalt en betydligt högre risk. Du kan förlora en del av, eller till och med hela, ditt investerade kapital. Det finns å andra sidan en möjlighet till högre avkastning jämfört med räntebärande placeringar. Avkastningen på räntebärande tillgångar är ofta en avtalad räntesats.

Riskspridning
Du kan minska din totala risk genom att sprida dina risker – ”lägg inte alla dina ägg i samma korg”. Genom att dela upp din totala investering på olika placeringar utsätter du inte hela investeringen för samma typ av risk. Har du hela ditt sparande placerat i aktier i ett enda bolag är din avkastning helt beroende av avkastningen på denna aktie. Om du istället placerar ditt sparande i flera olika bolags aktier (eller i en aktiefond) minskar din totala risk.

Detta resonemang, vilket brukar kallas ett portföljresonemang, kan föras ännu längre. Om du placerar din investering inte enbart i aktier, utan även i räntebärande placeringar, minskar din risk ytterligare. Samtidigt har du också minskat dina möjligheter att få en mycket god avkastning.

Att belåna sina värdepapper
Det är inte ovanligt att belåna värdepapper, det vill säga låna pengar av en långivare med värdepapper som säkerhet. Om du väljer att köpa värdepapper med lånade pengar, måste du vara medveten om att du ökar ditt risktagande rejält. Detta brukar kallas att ha en utväxling på sin investering, och det ger en bra bild av vad det är fråga om – det går fortare åt vilket håll det än går. Om din investering inte lyckas, blir konsekvenserna mycket värre än om du inte hade lånat pengar.

Likviditet

När du gör investeringar bör du fråga dig hur länge du kan avvara pengarna. Även om du inte har planerat att pengarna ska användas vid ett visst tillfälle, är det viktigt att veta hur likvid placeringen är, det vill säga hur snabbt du kan sälja. Du kan hamna i en situation då du plötsligt behöver pengar.

Denna bedömning behöver du göra för varje investering du gör. Köper du ett hus, tar det normalt rätt lång tid att få det sålt och få pengarna i handen. Investerar du i en av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, kan du troligen få dem sålda inom några minuter. Sen dröjer det några dagar innan pengarna finns på ditt konto.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några garantier för att en affär kan komma att göras. Det kan finnas tekniska problem - datorer kan krångla, telefonlinjer kan överbelastas. Ofta har värdepappersbolagen friskrivit sig för dessa typer av problem. Det kan också helt enkelt vara så att det inte finns någon som vill köpa det du vill sälja.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012