Obligationer

Obligationer är finansiella instrument som ger avkastning i form av ränta. En obligation har en löptid som är längre än ett år.

Obligationer är löpande skuldebrev och kan därför handlas på en andrahands-marknad, en börs.

Obligationer har ofta fast ränta, dvs. räntesatsen är densamma under obligationens hela löptid. Det innebär att om ränteläget förändras under obligationens löptid, så kommer obligationens pris (kurs) att förändras. En räntesänkning betyder att priset på obligationen höjs, medan en räntehöjning leder till att priset på obligationen sjunker.

Det finns obligationer som löper utan ränta, så kallade nollkupongsobligationer. De säljs ofta till en lägre kurs än det nominella (tryckta) belopp som formellt anges på obligationen, eftersom all avkastning samlas upp under löptiden och betalas ut när obligationen förfaller.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012