Du har en idé. Du funderar på om den går att omvandla till en företagsidé (affärsidé). Tankarna snurrar runt i ditt huvud och det är mycket du undrar över...

 • Finns det tillräckligt med kunder?
   
 • Kommer jag att klara av att vara företagare?
   
 • Kan jag få låna det kapital jag behöver för att kunna starta?
   
 • Blir företaget så lönsamt att jag kan få en hygglig lön?

Du är inne i en process där en stor del av din tid går ut på att fundera över olika alternativ. Du känner också att du saknar en hel del kunskap om hur saker och ting fungerar då man startar ett företag.

Informationen i detta avsnitt är till vissa delar utdrag ur det som finns inom övriga huvudområden. Vill du fördjupa dig mer ska du gå till respektive huvudområde.

För att hjälpa dig ytterligare har vi gjort ett vägledningsmaterial som kan strukturera ditt arbete. Se "Mitt företag/vägledning".

Underskatta inte det åtagande du tar på dig genom att starta ett företag. I de flesta fall kommer du att behöva arbeta betydligt fler timmar än man normalt gör som anställd. Din timlön kan också bli en hel del lägre än vad du får som anställd, åtminstone i början av ditt företagande.

Men att få bestämma över sin framtid och se något växa fram, skapat av ens egna tankar och arbete, ger en stor personlig tillfredsställelse.

Produkter till fontäner
Anleka Vattenteknik AB. Från nystartare till marknadsledare i Norden på några få år.

Affärsplanen

Arbetet med affärsplanen strukturerar dina tankar. Förutsättningarna att lyckas ökar genom att du arbetar igenom din idé, väger olika alternativ mot varandra, sätter dig in i hur kunden tänker, gör en ekonomisk bedömning m.m.

Saker som du inte tänkt på dyker upp under arbetet med affärsplanen och du inser säkert att du glömt att fråga lämpliga personer om råd.
 

Enskild firma eller...

Enskild firma är den enklaste formen av företagande och bedrivs av en fysisk person. Om minst två personer har kommit överens om att gemensamt driva en rörelse kan de bilda ett handelsbolag. Att bilda ett aktiebolag kan vara ännu ett alternativ under vilken företagsform verksamheten ska bedrivas.
 

Många saker måste ordnas

Innan verksamheten startar ordentligt måste en hel del ordnas. Du måste kontakta Skatteverket för att få (ansöka om) en F-skattsedel, lokal skaffas, eventuella tillstånd ordnas, försäkring tecknas, bankgiro skaffas o.s.v.

Det som krävs för att du ska kunna få en F-skattsedel är följande

 • bedriver näringsverksamhet
   
 • har för avsikt att bedriva näringsverksamhet
   
 • har lämnat inkomstdeklaration samt redovisat och betalat dina skatter och avgifter

Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Från och med årsskiftet 2009 blev det lättare att få F-skattsedel. Det räcker med att ha endast en eller ett fåtal uppdragsgivare för att uppfylla F-skattkravet.

Reglerna innebär att en företagare som startar sin näringsverksamhet med den tidigare arbetsgivaren som första uppdragsgivare, kan bedömas som självständig näringsidkare och därmed tilldelas F-skattsedel.

Även den som hyr ut sig själv för kortare uppdrag till olika uppdragsgivare vid tillfälliga arbetstoppar kan få F-skattsedel.
 

Marknadsföring och försäljning

När du startar ett företag får du vara beredd på att marknadsföring av företaget kommer att ta en stor del av din tid i början. Du ska marknadsföra dig mot dina leverantörer för att få bra leveransvillkor, mot dina kunder så att de vet att du finns till.
 

Företagsekonomi

Företagsekonomi är ett stort och mycket omfattande område. Om du jämför med din privatekonomi finns en hel del gemensamt. Du gör kalkyler över om du har råd att åka på den semesterresa du tänkt eller måste välja ett billigare alternativ, kanske gör du en budget över hushållsekonomin och bokför sedan inkomster och utgifter efterhand som de uppstår. Nytt hus eller ny bil måste du kanske låna pengar till o.s.v.

Om man bara ser till ordet ekonomi brukad det förklaras med uttrycket "hushålla med knappa resurser". För ett nystartat företag eller ett företag i tillväxt gäller detta i högsta grad. De delar som brukar ingå i begreppet Företagsekonomi hjälper dig att hushålla med företagets resurser och visar på vägar som gör att företaget kan använda sina resurser på bästa sätt.
 

Lagar och regler

Som företagare gäller det att känna till en stor mängd lagar och regler. Flera av lagarna har kommit till för att skydda konsumenter och är huvudsakligen tvingande, det vill säga att du som företagare minst måste uppfylla det som lagen kräver. Marknadsföringslagen och konkurrenslagen är exempel på lagar som reglerar hur företaget får bete sig på marknaden.
 

Nätverk

Ett affärsnätverk som är till gagn för företaget uppstår inte av sig själv. Det gäller att planera sitt affärsnätverk och bygga upp det med personliga kontakter. För företaget gäller det även att ingå i redan etablerade nätverk som t.ex. en handelsförening.

Att aktivt deltaga i affärsnätverk är en konkurrensfördel.
 

Mitt företag - vägledning

För dig som vill "utbilda" dig själv, kanske går en "Starta Eget-kurs" eller liknande, har vi gjort ett självstudiematerial. Genom att följa vår vägledning mot "Mitt företag/vägledning" får du hjälp i att strukturera upp ditt arbete.