Följande material från Bolagsverket.

Så kan jag skydda domännamn, tidskrifter m.m.

Bolagsverket registrerar ditt företagsnamn. Det finns dock även andra typer av namn och namnskydd som registreras hos olika myndigheter och organisationer. Nedan följer några exempel på vart du kan vända dig för information och registrering.

Varumärken och logotyper

Ett varumärke är ett ord eller en symbol som används som kännetecken för en vara eller tjänst. Till skillnad från företagsnamnet kan varumärket inte bara bestå av ord utan även av figurer och logotyper.

För information om varumärkesregistrering hänvisas till Patent- och registreringsverkets design- och varumärkesavdelning.

För information om gemenskapsvarumärken med skydd i EU-länderna hänvisas till EG:s varumärkesmyndighet OHIM.

Stiftelser

Registrering av namn på stiftelse görs hos länsstyrelsen i aktuellt län.

Tidskrifter

Om du vill ge ut en skrift eller tidning måste du först ansöka om ett utgivningsbevis. För frågor om utgivningsbevis hänvisas till Patent- och registreringsverkets design- och varumärkesavdelning.

Personnamn

För frågor kring registrering av personnamn hänvisas till Skatteverket, eller Patent- och registreringsverkets design- och varumärkesavdelning.

Domännamn

En domännamnsregistrering medför ingen känneteckensrättslig ensamrätt i sig. Det innebär att du inte kan förbjuda någon från att använda ditt domännamn som företagsnamn eller varumärke enbart med stöd av din domän- namnsregistrering.

Om någon annan använder ditt företagsnamn som domännamn kan det vara fråga om firmaintrång, men det behöver inte vara det. För att det ska vara fråga om ett firmaintrång krävs förutom att det ska röra sig om samma bransch, även att användningen av domännamnet sker på ett sådant sätt att det kan anses utgöra intrång.

För frågor kring registrering av domännamn och tvister kring domännamn i Sverige hänvisas till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).

Publikationer och förlagsnamn

Registrering av publikationer hos Kungliga Biblioteket i ISBN-registret ger inget skydd för ett företagsnamn som anges som utgivare i registret. För att undvika förväxlingar mellan företagsnamn måste därför en kontroll göras mot Bolagsverkets näringslivsregister.

Det går också bra att söka i det svenska ISBN-registret för att se vilka namn som redan finns registrerad av svenska ISBN-centralen.

Källa: Bolagsverket