Arbetsuppgifter avsnitt 10

Tillstånd

Beskriv vilka tillstånd som du måste skaffa innan du börjar din verksamhet. Vad är kostnaden för att få sätta upp en fasadskylt i din kommun?

Tillstånd
 

CE-märkning

Beskriv om du kommer att behöva CE-märka någon produkt. Om så är fallet, hur kommer du att gå tillväga?

CE - märkning
 

Vidare till: 10. Introduktion och 10. Kunskapstest
  

Mitt företag - vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter