Artikeln från https://matkasse.net

Din matkostnad är en av de största kostnaderna som du bör budgetera för, och det är just därför exempelvis en billig och nyttig matkasse kan vara bra. Många snålar med att köpa mat för att just spara pengar, och de snålar framför allt på att köpa bra mat. Ditt välbefinnande och hälsa bör alltid komma i första hand, och det inkluderar att kunna äta hälsosamt och tillräckliga måltider. Här kommer fem enkla tips som sparar dig både pengar och tid!
 

1 Kontrollera regelbundet vilken mat du har hemma

Det bästa sättet att spara pengar på mat är att basera dina måltider kring vad du redan har. Det kan hjälpa dig att spendera mindre på matshopping, eftersom du bara köper de produkter som du behöver. Ta del av de konserver du har, liksom alla torkade livsmedel som ris och pasta. Det hjälper också att veta vad kryddor och såser du redan har. En annan bra metod för att inte köpa för mycket mat är att beställa en matkasse, där beräknas den mängd mat du behöver och du betalar där med inte för mycket!
 

2 Laga allt från grunden - gör maten billigare

Har du ibland stuckit iväg till snabbköpet för att i en nödsituation köpa något av halvfabrikat? Det finns flera stora fördelar för att lära sig att laga mat från scratch och med det spara pengar. Inte bara är det ofta billigare att laga dina måltider själv, du får också större portioner för mindre pengar. Ge det ett försök. Du kan överraska dig själv med dina kulinariska kunskaper!
 

3 Minska din köttkonsumtion

Massor av människor minskar hur mycket kött de äter på grund av hälso- och miljömässiga fördelar, men det är en bra idé för plånboken också. Populära kött som kycklingbröst och mager färs kan vara dyrt, så det finns stora besparingar att göra genom att åtminstone ha en 'kött fri måndag’ exempelvis. Här är några tips för att komma igång:

 • Ersätta färsen i bolognese eller chili con carne med fryst veggie köttfärs eller lök och paprika
 • Gör stek med massor av grönsaker i stället för kyckling
 • Prova matlagning curryrätter med hjälp av fyllpulserna som linser, eller med användning av potatis istället för kött 

Ett 500g paket köttfärs kan vara så mycket som 80 kr hos snabbköpet, men några potatis och en påse med linser kan vara halva priset.
 

4 Gör en måltidsplan

Att planera varje måltid låter ibland lite jobbigt, men det behöver bara ta max 15 minuters jobb en gång i veckan, och det har visat sig spara pengar. Gör så här:

 • Bestäm vilka måltider du vill laga
 • Gör en lista över de ingredienser som du behöver
 • Kontrollera vad du redan har hemma
 • Handla ingredienser du behöver
 • Laga storkok
 • Håll dig till planen
    

5 Prova en billig och nyttig matkasse

Börja med att kontrollera om det finns några kuponger eller erbjudanden för en billig och nyttig matkasse på nätet. Med detta sparar du tid och pengar samt slipper tänka på vilka rätter du ska laga. idag finns det många olika leverantörer att välja på och priserna är relativt låga, dessutom får du mat hemkörd till din dörr!

Simon N

Följande är information från läxhjälpsföretaget Allakando.
 

Därför växer Allakando läxhjälp snabbast i branschen

RUT-avdraget för läxhjälp avskaffades år 2015. Men det var inget som hindrade läxhjälpsföretaget Allakando från att växa. Efterfrågan på läxhjälp är fortsatt stor. Allakando är idag det företag som växer snabbast i hela landet och i synnerhet Allakando läxhjälp i Stockholm, Götborg, Malmö, Uppsala och Västerås. Vad är nyckeln till framgången?
 

Ämneskunniga och pedagogiska privatlärare – en av Allakandos framgångsrecept

En av förklaringarna till att Allakando läxhjälp har blivit så framgångsrika är att bolaget haft ett starkt kvalitetsfokus i sin läxhjälp. Grunden för den höga kvaliteten i Allakandos läxhjälp är att bolaget har ställt mycket höga krav på de som söker jobb som privatlärare hos företaget. Det ska vara personer med goda betyg, referenser och relevanta arbetslivserfarenheter. I syfte att hitta de bästa privatlärarna så har Allakando en mycket gedigen rekryteringsprocess. Det fåtal som sedan blir anställda – får genomgå flera utbildningar i både pedagogik och ämneskunskaper. Detta är en central del av förklaringen till att 9 av 10 elever som anlitar Allakando läxhjälp också höjer sina betyg.
 

Läxhjälpen utformas efter elevens behov

Familjers behov ser olika ut. Allakando har därför haft som strategi att se utforma sin läxhjälp på ett sådant sätt att alla elever ska kunna få läxhjälp, oavsett var i landet eleven bor eller vilka ämnen eleven behöver hjälp med. Allakando erbjuder därför läxhjälp fysiskt på plats i elevens hem, på annan plats som eleven önskar eller genom onlineundervisning. Det finns även möjlighet att anlita Allakandos läxhjälpare för undervisning i smågrupper. Allakando skräddarsyr läxhjälpen utifrån eleven och familjens preferenser, samt utifrån bolagets 12-åriga erfarenhet av vilka undervisningsformer som faktiskt leder till att eleverna förbättrar sina ämneskunskaper och betyg. Allakando tror på elevens förmåga och ger eleven rätt verktyg att förbättra sina kunskapsresultat!

En fond har en viss placeringsinriktning, som visar vilken typ av värdepapper fonden ska investera i. Placeringsinriktningen framgår av fondbestämmelserna, det vill säga de bestämmelser som anger hur fonden ska förvaltas. Om fonden placerar i flera olika typer av värdepapper ska det stå i fondbestämmelserna i vilka proportioner placeringarna ska göras. Fonders placeringsinriktning brukar grovt delas in i olika grupper.
 

Räntefonder

En räntefond placerar enbart i räntebärande värdepapper som exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. En obligation är ett räntebärande värdepapper som har en på förhand bestämd räntesats och med en löptid som överstiger ett år vid utgivningen. Obligationer ges ut av staten, kommuner och bostadsfinansieringsinstitut. I likhet med andra fonder vet man aldrig på förhand hur stor avkastningen blir om man sparar i en räntefond. Avkastningens storlek beror främst på den framtida ränteutvecklingen men naturligtvis också på förvaltarens skicklighet. Din fondandels värde i en räntefond ändras genom den ränta som värdepapperna ger och de kursvinster (och förluster) som uppkommer när fondförvaltaren köper och säljer värdepapper. När du ska välja räntefond är det särskilt viktigt att ta hänsyn till avgiften eftersom avkastningen oftast inte skiljer så mycket mellan olika fondbolags räntefonder av samma typ.

Korta räntefonder kallas även penningmarknadsfonder och placerar enbart i räntebärande värdepapper med en återstående löptid som är mindre än ett år. Fonden placerar vanligtvis i räntebärande värdepapper som är garanterade av staten, till exempel statsskuldväxlar. En penningmarknadsfond lämpar sig för mer kortsiktiga placeringar eftersom risken för värdeminskning (och möjligheten till värdeökning) är liten. Orsaken är att fondens värde påverkas relativt lite av ränteförändringar på marknaden. En kort räntefond påminner om ett vanligt sparkonto i bank och lämpar sig för den som inte är särskilt riskbenägen. Avgifter och risknivå är i regel låga.

Långa räntefonder kallas även obligationsfonder. En sådan fond köper räntebärande värdepapper på obligationsmarknaden med återstående löptider på mer än ett år, till exempel statsobligationer. En ränteförändring får därför större betydelse för värdet på en obligationsfond. Har man placerat i en lång räntefond och marknadsräntan är sjunkande så får man en bra avkastning eftersom de värdepapper som fonden äger därmed stiger i värde. Eftersom kursen på en lång räntefond kan svänga mer än i en kort räntefond är en den lämpad för ett mer långsiktigt sparande. Både avgifter och risknivåer är i regel låga men något högre än för korta räntefonder.
 

Blandfonder

En blandfond är en är fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Den exakta fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper skiljer sig åt mellan olika blandfonder och framgår av fondbestämmelserna och den informationsbroschyr som fondbolaget ger ut. Allteftersom förutsättningarna ändras på marknaden, kan förvaltaren styra fördelningen till de marknader där utvecklingen bedöms vara mest gynnsam. Precis som med de flesta andra fonder kan man inte på förhand veta hur stor den framtida avkastningen blir. En placering i en blandfond är ett bra alternativ för den som vill ha högre avkastning än vad räntefonder ger men inte fullt ut accepterar riskerna som är förknippade med aktiefonder. Både avgifter och risknivåer ligger i regel på en nivå som är något lägre än för en ren aktiefond. 
 

Aktiefonder

En aktiefond är en fond som investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument, till exempel derivatinstrument. En aktiefond placerar sina tillgångar i aktier i olika börsnoterade företag. Som sparare kan man aldrig på förhand veta hur stor avkastningen blir om man sparar i en aktiefond. Om de aktier som förvaltarna köpt ökar i värde eller ger utdelning, stiger värdet på fondandelen. Sjunker värdet på aktierna, sjunker värdet på fondandelen. Aktiefonder har många olika placeringsinriktningar och risknivåer.

Breda aktiefonder placerar inom flera olika branscher och marknader med motivet att sprida riskerna. Syftet med valet av strategi är att sprida risken genom att inte vara beroende av utvecklingen i en viss bransch eller ett geografiskt område. Både avgifter och risknivåer är i regel medelhöga.

Smala aktiefonder har en smal placeringsinriktning inom skarpt avgränsade branscher eller geografiska områden. Fonden köper enbart aktier i en viss bransch, exempelvis läkemedel eller fastigheter, eller i ett visst geografiskt område som exempelvis Ryssland eller Kina. På detta sätt tänker man sig att genom analys av en avgränsad marknad göra placeringar där avkastningen förväntas bli hög. Både avgifter och risknivåer ligger i regel på en nivå som är högre än för en bred aktiefond.
 

Indexfonder

En indexfond, som vanligtvis är en typ av aktiefond, är en fond som följer ett visst index i sina placeringar. Fondens avkastning kan spegla exempelvis OMXS30-index på Stockholmsbörsen. Denna följsamhet uppnås genom att fondens placeringar har samma sammansättning av aktier som de som ingår i indexet. Utvecklingen av en indexfond följer därmed index. Avgifterna är i regel låga. Risknivån kan vara mycket varierande och beroende av placeringsinriktning.
 

Hedgefonder

Hedge är ett engelskt ord som betyder skydda. Trots att hedging är avsett att skydda mot oväntade förändringar i marknaden är ofta en hedgefond en fond med hög risk, då sådana fonder ofta är högt belånade. Skillnaderna är dock stora mellan olika hedgefonder och det finns även hedgefonder med låg risk. En hedgefond har mycket större frihet i sina placeringsmöjligheter än traditionella fonder. Placeringsinriktningen kan vara allt från aktier, valutor och räntebärande papper till olika arbitragestrategier (spekulation i förändringar av räntor och/eller valutor). Hedgefonder använder sig oftare än vanliga fonder av exempelvis derivat med syfte att öka eller minska fondens risk. Belåning är också ett vanligt inslag. Risknivån kan vara allt från väldigt låg till extremt hög. Flertalet hedgefonder kräver stora minimiinsättningar av andelsägarna. De flesta hedgefonder är endast öppna för handel vid vissa tidpunkter, vanligtvis den "sista" varje månad. Både avgifter och risknivåer är varierande och beror på fondens placeringsinriktning.
 

Etiska fonder

I en etisk fond, som vanligtvis är en typ av aktiefond, påverkar etiska bedömningar av företag valet av placering, tillsammans med traditionell finansiell analys. Det kan vara positiva kriterier, såsom att företag ska ta särskild miljöhänsyn, eller negativa kriterier såsom att undvika placering i företag med engagemang i vapen-, tobak- eller alkoholindustrin. Branschorganisationen Fondbolagens Förening har utarbetat riktlinjer för marknadsföring av etiska fonder. Av riktlinjer framgår bland annat vad som krävs för att en fond ska få kallas ”etisk”. Både avgifter och risknivåer är varierande och beror på fondens placeringsinriktning.
 

Ideella fonder

En ideell fond kan vara såväl en aktie-, bland- som räntefond. Kännetecknande för en ideell fond är att fondens andelsägare avstår från en viss del av avkastningen eller förvaltningsavgiften, som i stället skänks till ett välgörande ändamål, exempelvis forskning eller idrottssatsningar. I regel framgår det redan av namnet på fonden vilken verksamhet som den stödjer ekonomiskt. En ideell fond kan samtidigt vara en etisk fond men behöver inte vara det. Både avgifter och risknivåer är varierande och beror på fondens placeringsinriktning.
 

Garantifonder, skyddade produkter

Garantifonder kan ha mycket varierad konstruktion. Genomgående är att värdet på fondandelen aldrig tillåts sjunka under en viss på förhand angiven nivå. Priset för garantin är att värdeökningen på de underliggande värdepappren inte kommer andelsägarna tillgodo fullt ut. Avgifterna är i allmänhet höga.
 

Fond i fond

Fond i fond är en fond som placerar i andra fonder. En fond i fond kan ses som ett alternativ till att själv välja att placera i flera olika fonder. Man kan därmed uppnå den riskspridning som en väl sammansatt egen fondportfölj kan ha. Fondbolagen erbjuder olika fond i fonder med olika placeringsinriktningar och risknivåer. Både avgifter och risknivåer är varierande och beror på fondens placeringsinriktning.
 

Utlandsregistrerade fonder

Svenska fondbolag kan välja att registrera vissa fonder i utlandet. Motivet till det är i regel fördelaktigare skatteregler för själva fonden (vilket även gynnar fondandelsägarna). De förmånligare skattereglerna kan ge något högre avkastning men har ingenting med placeringsinriktningen att göra. En Luxemburgregistrerad fond kan exempelvis vara en "Sverigefond" som placerar i svenska aktier. För fondandelsägare i Sverige gäller samma skatteregler som om fonden var registrerad i Sverige. Fonder registrerade i exempelvis Luxemburg lämnar i regel inte utdelning. De behöver inte heller göra detta för att undvika dubbelbeskattning. Alla inkomster kan därmed sparas i fonden utan att andelsägaren behöver betala någon skatt. Först när man säljer andelar i dessa fonder inkomstbeskattas den eventuella vinsten. Både avgifter och risknivåer är varierande och beror på fondens placeringsinriktning.
  

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Företag som utför värdepapperstransaktioner, exempelvis banker och värdepappersbolag, är enligt lagen om värdepappersmarknaden skyldiga att göra en så kallad passandebedömning innan de genomför köp av finansiella instrument. Syftet med regeln är att förhindra att du gör placeringar som inte passar dig, kanske för att de är mer riskfyllda än du har tänkt dig.

Passandebedömningen går ut på att företagen ska kontrollera att den placering du vill göra passar dig utifrån din tidigare kunskap om och erfarenhet av den aktuella produkten.
 

I vissa situationer behövs ingen passandebedömning

I vissa situationer behöver företagen inte göra någon passandebedömning. Det gäller i de fall du själv tar initiativ till placeringen, när placeringen är ett så kallat okomplicerat finansiellt instrument och när företaget klart och tydligt har informerat dig om att de inte kommer att bedöma om placeringen passar dig. (Med "okomplicerade instrument" menas exempelvis aktier och andelar i värdepappersfonder).

Om du däremot tänker göra en placering i ett mer komplicerat finansiellt instrument, till exempel köpa ett certifikat eller någon annan så kallad strukturerad produkt, är företagen skyldiga att göra en passandebedömning innan köpet genomförs.

Företagen är också skyldiga att göra en passandebedömning om du tar en ny kredit i samband med en investering. Det gäller även om investeringen du gör är i ett okomplicerat finansiellt instrument.

Om företaget anser att tjänsten eller produkten inte passar dig, ska de informera dig om det.

Om du inte lämnar de uppgifter som behövs för att företaget ska kunna göra en passandebedömning, ska du få information om att företaget då inte heller kan avgöra om tjänsten eller produkten passar dig.
 

Om du har fått investeringsrådgivning

Har du fått råd att göra en placering av en rådgivare, exempelvis av en försäkringsförmedlare, är det inte alltid rådgivaren som ska göra passandebedömningen. Passandebedömningen ska göras av den som faktiskt köper in den aktuella produkten för din räkning, alltså det företag som utför din order. Oftast överlåter rådgivaren din undertecknade teckningsanmälan till ett separat värdepappersbolag, som sedan köper den aktuella produkten för din räkning. I den situationen är det alltså värdepappersbolaget som är skyldiga att göra en passandebedömning, inte rådgivaren.
  

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Du har rätt att få ett konto i en bank om inte banken kan presentera "särskilda skäl" för att neka dig ett.  Detta gäller även så kallade sparkonton, som är konton där du kan spara pengar, men som du inte kan koppla ett kort, ett giro eller en Internetbank till. En förutsättning för att få öppna ett sparkonto är att banken kan kontrollera din identitet.

Särskilda skäl för att neka någon ett konto kan exempelvis vara att kunden tidigare varit ohederlig mot banken, att det finns misstanke om penningtvätt eller risk för att banken främjar brottslig verksamhet genom att erbjuda ett konto. Det framgår av lagen om insättningsgaranti. Enligt allmänna råd från Finansinspektionen bör banken inte neka dig att få ett konto enbart på grund av en betalningsanmärkning.

Även om du inte har svenskt personnummer, en svensk adress eller om du har skyddad identitet har du rätt att få öppna ett sparkonto. Men en förutsättning för att få öppna ett konto är att banken kan kontrollera din identitet. Går inte det kommer du inte att få något konto. Banken kan komma att ställa frågor till dig om dig själv, dina pengars ursprung och dina transaktioner. Detta är till följd av "Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism" vilken ålägger banken att skaffa s k kundkännedom.  
  

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019