startsida < Att kunna < handelshinder
 
 
Handelshinder

 
  Att kunna
Att kunna
   
  Innehåll
expowera 

Handelshinder

Handelshinder är något som försvårar handel med annat land[1].

Handelshinder är förbjudet inom frihandelsområden, som till exempel EU. Handelshinder kan vara av olika slag.

Handelshinder kan indelas i tariffära handelshinder resp. icke tariffära handelshinder[2].

Exempel på tariffära handelshinder är tullar, skatter och andra avgifter som drabbar importerade varor.

Exempel på icke tariffära handelshinder är:

  •  Importkvoter.
  •  Subventioner till olika näringsgrenar inom det importerande landet. (Jmf EU:s stöd till jordbruket).
  •  Lagar och regler som kräver att vissa varor utformas på ett visst sätt för att de ska få säljas inom landet.
  •  Kampanjer som uppmanar befolkningen att handla lokalt.
  •  När den offentliga sektorn konsekvent, genom politiska beslut, undviker att köpa importerade varor.
  •  Standarder, speciella certifieringar och kontrollkrav.
  •  Omständlig handläggning och byråkrati vid införsel av importerad vara.
  •  Försvårande av företags etablering av konkurrensskäl landsöverskridande.

Noter

  1.  http://www.tem.fi/?l=sv&s=1251
  2.  Amin, M. and Haidar, J.I., 2013."Trade Facilitation and Country Size," Policy Research Working Paper Series 6692, The World Bank

Läs mer om:
ursprungsregler
frihandel
frihamn
WTO
GATT
generalagent
agent

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på expowera:

Anpassad sökning
Upp
  © expowera