Nuvärdet av årligen återkommande belopp


Årligen återkommande belopp - z kr
Kalkylräntan - %
Antal år - n år
Nuvärdet av årligen återkommande belopp d v s
z kr som återkommer under n år.
Anm: Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag. Använd punkt vid decimaltecken.