Pay-Off-tid


Grundinvestering
Driftöverskott
Pay-Off - tid i år
Anm: Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag.