Slutvärde


Belopp som investeras - z kr
Räntesats - %
Antal år - n år
Slutvärdet av z kr som investerats i n år
Anm. Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag.