Som entreprenör ska du föra personalliggare över de personer som är verksamma i din näringsverksamhet på byggarbetsplatsen. Under förutsättning att byggherren har skaffat den tekniska utrustning som krävs för att föra personalliggare på byggarbetsplatsen har du alltid vissa skyldigheter som entreprenör. Läs mer nedan.
 

För in uppgifter i personalliggaren

Som entreprenör är du ansvarig för att dessa uppgifter förs in i personalliggaren:

  • Ditt namn samt ditt personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer.
  • Byggarbetsplatsens identifikationsnummer.
  • Namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för alla som är verksamma i din byggverksamhet på byggarbetsplatsen Med verksamma menas inte bara anställda, utan alla som på något sätt deltar i byggverksamheten.

Dessutom är du ansvarig för att det varje dag som någon är verksam på arbetsplatsen förs in när personen har börjat respektive slutat sitt arbetspass. Uppgifterna ska föras in direkt – inte i förväg eller efterhand. De ska också vara kopplade till personens identifikationsuppgifter.

Uppgifter om personer som under en kort tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska inte föras in.
 

Visa uppgifterna om Skatteverket kommer på kontrollbesök

Skatteverket kan göra kontrollbesök på byggarbetsplatsen och du ska då omedelbart kunna visa ditt företags personalliggare med alla uppgifter, ändringar och tillägg. Skatteverket ska kunna läsa uppgifterna elektroniskt. Du kan ta ut dem på papper, men det är inget krav. Krypterade uppgifter ska vara dekrypterade.
 

Hindra aldrig byggherrens tillgång till personalliggaren

Byggherren ska när som helst kunna visa upp den samlade personalliggaren på byggarbetsplatsen för Skatteverket, det vill säga alla personalliggare för en viss byggarbetsplats. Därför får du aldrig hindra byggherrens tillgång till uppgifter i personalliggaren för din byggverksamhet.
 

Spara uppgifterna i personalliggaren

Spara alla uppgifter i personalliggaren i två år efter det kalenderår då ditt företags beskattningsår gick ut. Beskattningsåret är det år som du får in de inkomster som du deklarerar året efter. Tänk på att ett beskattningsår kan bestå av ett räkenskapsår som är brutet och därmed sträcker sig över mer än ett kalenderår.
 

Om du övertagit byggherrens skyldigheter

Som general- eller totalentreprenör kan du genom skriftligt avtal ha tagit över byggherrens skyldigheter. Då gäller alla byggherrens skyldigheter i stället dig.
 

Källa:  Skatteverket 2018