1 Säkerhetsansvarig

I varje butik ska det finnas en säkerhetsansvarig, som kan ge råd när det gäller brottsförebyggande åtgärder. Kontroller av säkerhetsskyddet ska utföras tillsammans med arbetstagarna.

Säkerhetsfrågorna på arbetsplatsen samordnas med andra arbetsmiljöfrågor.

2 Branschanpassad utbildning

Det är varje arbetsgivares ansvar att ge samtliga anställda en branschanpassad
utbildning i säkerhetsfrågor.

För aktuella utbildningar, ta kontakt med Handelns arbetsmiljökommitté (HAK).

Denna broschyr kan också fungera som vägledning och ligga till grund för utbildning inom området hot och våld.

3 Låsbara kassalådor

Kassalådorna ska vara försedda med kod eller nyckellås. Kassalådan ska alltid vara låst när kassan är obemannad.

Eventuella nycklar ska förvaras betryggande men lätt åtkomliga för den anställda.

Tänk alltid på att ha så lite pengar som möjligt i kassalådan.

4 Sedelboxar

Sedelboxar eller annan förvaringsutrustning (t ex rörpost, sluten kontanthantering, tidlåsbox, växel- och depositionsautomat) ska finnas i anslutning till varje kassaplats. Där ska alla sedlar (utöver växlingsbehovet) och checkar förvaras.

Boxen ska:

 • Placeras rätt från arbetsmiljösynpunkt.
   
 • Vara rätt monterad.
   
 • Vara låst och nyckeln förvaras i värdeskåp eller på annan betryggande plats (ej i kassan).
   
 • Tömmas på uppräkningsplatsen.

I första hand rekommenderas ett system för sluten kontanthantering då de visat sig ha en mycket god rånförebyggande effekt.

5 Speciellt skyddad plats för uppräkning av kontanter och värdehandlingar

 • Uppräkning får aldrig ske i närvaro av kunder!
   
 • Uppräkningsrummet ska vara insynsskyddat.
   
 • Ha låsbar dörr med
  - tittöga
  - dörrstängare
   
 • Längdmarkeringar vid dörren.
   
 • Larmmöjlighet enligt punkt 7.

6 Värdeskåp

Kontanter och värdehandlingar ska alltid förvaras i värdeskåp med minst de skyddsvärdepoäng som försäkringsbolaget kräver beroende på beloppen som förvaras.

Deponeringsfack/värdekassett bör finnas i skåpet. Värdeskåpet ska vara placerat i direkt anslutning till uppräkningsplatsen. Rutinen bör vara täta bankningar.