Checklistan används av butiken för egenkontroll av de 13 punkterna. När ni anser att programmet är uppfyllt kan butiken kontakta det lokala brottsförebyggande rådet (eller motsvarande) och begära certifiering, handläggare finns i regel på kommunkontoret. Godkänns butiken registreras den som certifierad och får dekalen "Säkerhetsskyddad". Ombesiktning sker sedan vartannat år.

Programpunkt
OK
1 Säkerhetsansvarig .....
2 Branschanpassad utbildning i säkerhetsfrågor. .....
3 Låsbara kassalådor (med kod eller nyckel). .....
4 Sedelboxar, rörpost eller system för sluten kontanthantering. .....
5 Speciellt skyddad plats för uppräkning av kontanter och
värdehandlingar.
.....
6 Värdeskåp (med depositionsfack rekommenderas). .....
7 Larmmöjlighet. .....
8 Säkerhetsanpassade dörrar. .....
9 Längdmarkering (för signalement). .....
10 God belysning vid kundentré, personalingång och varuintag. .....
11 Rutiner för säkerhetsarbetet. .....
12 Genomtänkta värdetransporter till bank/post. .....
13 Beredskap för att ta hand om rånoffer. .....