Uppdaterades:

Hur kommer våra varor och tjänster att distribueras om tio år? Kommer det att vara likt det vi har idag? Kommer nya effektivare lösningar att växa fram? Kan det bli så att våra politiker genom lagstiftning tvingar fram andra lösningar med tanke på bland annat miljö och trafik- trängsel?

På vilket sätt kommer företag att kommunicera mot konsumenter och andra företag i framtiden? Hur får ett företag ut ett budskap om en ny produkt eller tjänst? Kommer vi i framtiden att reagera på olika budskap - kommer vi att se dem eller är vi så reklamtrötta att vi inte märker dem? Börjar vi använda oss av utrustning som filtrerar bort reklambudskap från våra TV-apparater, mobiler och datorer? Kommer ditt företag att över huvud taget kunna hittas på Internet? Eller blir det precis som idag – mängder med direktreklam i postlådan varje dag? Var och hur kommer produkter och tjänster att byta ägare? Blir det på köpcentret, över Internet eller personlig försäljning vid dörren?

Uppdaterades:

Vilka branscher kommer framtidens företag att arbeta inom? Kommer företagen att vara stora eller små? Är medarbetarna anställda eller kommer en stor del av de människor som behövs att vid behov plockas från till exempel bemanningsföretag? Vilka resurser kan vi förvänta oss att ha och vilka resurser kan tänkas vara en bristvara? Låt oss begränsa oss till vårt eget land.

Uppdaterades:

För länge sedan träffades producenter och konsumenter på den lokala marknadsplatsen. Marknadsplatsen var en fysisk plats – kanske ett torg i en stad. Kan vi förvänta oss att denna marknadsplats kommer tillbaka, inte rent fysiskt, utan via till exempel Internet? Eller, blir det att den även finns fysiskt? Dagens snabbt växande köpcentra, är det också framtidens marknadsplats? Finns det kvar småskalig verksamhet på mindre orter i framtiden? Kommer gränserna mellan lokal, regional och global marknad att suddas ut?

Uppdaterades:

Alla kommer naturligtvis även i framtiden att vara konsumenter men vad kommer att efterfrågas och av vem. Vilka grupper i samhället kommer att vara köpstarka? Vilka företag kommer att köpa tjänster och produkter härledda ur slutkonsumenters val och preferenser? Kommer Offentliga sektorn att kraftigt minska till förmån för privat företagande?