Framtidens distribution

Hur kommer våra varor och tjänster att distribueras om tio år? Kommer det att vara likt det vi har idag? Kommer nya effektivare lösningar att växa fram? Kan det bli så att våra politiker genom lagstiftning tvingar fram andra lösningar med tanke på bland annat miljö och trafik- trängsel?

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För en tid sedan såg jag ett godståg passera med ett drygt 20-tal biltrailers uppställda på godsvagnarna. Vad smart tänkte jag och funderade på hur många sådana transporter som sker på våra järnvägar. Någon timme senare befann jag mig på motorvägen mellan Malmö och Helsingborg, där E4:an och E6:an har en gemensam sträckning, och då insåg jag att transporter via tåg bara kan få en marginell effekt. I båda riktningarna ringlade sig bildligt talat lastbilskonvojer. På bara en liten kort stund passerade lastbilar som hade fyllt ett flertal tågsätt. Nej, godstransporter med tåg kommer nog inte att ha någon större betydelse i framtiden utan tågets största fördel är förmodligen persontransporter. Genom att tåget är spårbundet måste det till transporter både till och från stationerna vilket gör distributionen förhållandevis opraktisk och orationell.

Men en sak är säker – vi kommer att transportera än mer i framtiden eftersom priset för att tillverka en vara har större betydelse än kostnaden för transporten. Även om transportkostnaderna skulle öka kraftigt de närmaste åren har det ingen större betydelse i jämförelse med tillverkningskostnaden. En produkt som skulle kostat 100 kr att tillverka i Sverige, kanske kostar 10 kr att tillverka i Kina eller Indien. Transportkostnaden per styck kanske är 1 kr. Om nu transportkostnaden skulle fördubblas så inser alla att det inte har särskilt stor betydelse. I dag skickas styckat kött från Sverige till Polen där det skivas och paketeras för att sedan skickas tillbaka och distribueras. Om du köpt något som kanske måste repareras på garantin skickas produkten till en serviceanläggning någonstans i Europa.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Framtiden ser med andra ord ljus ut för alla sorter av transportföretag. Transportmönstret kan väl kort beskrivas som transporter av komponenter mellan tillverkningsföretag enligt principen ”just in time”, transport av råvaror och distribution av varor till i första hand olika köpcentra.

Butikscentreringen till olika köpcentra fortgår och dit kommer vi att åka bil. Det finns få som vill släpa sängen eller bokhyllan från IKEA eller fem fulla matkassar från ICA på en buss. Singelhushållen köper från närbutiken eller specialbutikerna i centrum och bryr sig inte ens om att skaffa bil.

Eftersom vi började med motorvägen mellan Malmö och Helsingborg kan vi fortsätta med den digitala motorväg som mestadels ligger nedgrävd bredvid vårt vanliga vägnät. Den är faktiskt på väg att förändra en hel del i vårt liv, vilket även inkluderar fysiska transporter med exempelvis bil. För ett antal år sedan började vi prata om att arbeta på distans, mestadels hemifrån. En del gör det men det är först nu som tekniken skapar rejäla möjligheter för detta. Den digitala kapaciteten har blivit högre och allt fler har tillgång till ”riktigt” bredband. Kostnaden för bredband har också sjunkit till rimliga nivåer. Det går att ständigt vara uppkopplad mot andra och göra saker i realtid. Möjligheten till att utföra tjänster via dessa digitala motorvägar är stora och kommer att dominera om ett tiotal år. Lite skämtsamt kan vi säga att vi kommer att träffas och umgås via våra multimediamaskiner. Det är något som redan görs av den uppväxande generationen och de är snart ute i arbetslivet.

Digital distribution av tjänster kan innebära väldigt mycket i framtiden. Det kan vara läkare som bedömer magnetröntgenbilder på patienter som finns på andra orter, i andra länder. Det kan vara ekonomer som gör bokföring och redovisning åt företag som finns på någon annan ort, kanske i andra länder. Det kan vara en lärare som undervisar i svenska men där eleverna finns i tolv länder samtidigt. Det kan vara juristen som utformar affärsuppgörelser mellan företag i realtid, men där förhandlarna befinner sig i ett annat land. Det är datasupporten som via en programvara går in och löser ett problem i din dator när du befinner dig på en affärsresa. Denna listning kan göras väldigt lång och förmodligen kommer tjänster som vi idag inte tror ska utföras på distans att omformas för att passa att utföras via en digital motorväg.

Vi har redan börjat vänja oss vid att sköta mycket själva via Internet med hjälp av digitala signaturer eller krypterade lösenord. Vi sköter bankärendena via datorn, skickar brev och bilder via datorn, plockar ut myndighetsblanketter via datorn eller fyller i dem direkt och signerar med den digitala signaturen. Vi beställer semesterresan, biobiljetten, boken eller den digitala kameran via datorn. Det vi kan förvänta oss om tio år är att vi utför ännu fler ärenden via Internet – inte bara via datorn utan även genom mobiltelefonen eller varför inte genom någon ny digital pryl.

En annan intressant aspekt ur företagandeperspektiv är hur människor transporterar sig (låt oss kalla det ”distribueras” så det passar in i det här avsnittet) i framtiden. Vi kan ta Skåne och Blekinge som ett exempel. Pendeltågsnätet växer kraftigt på olika sätt – hur långt det sträcker sig, antal avgångar och mängden pendlare. Innebörden av detta är att orter som tidigare fört en tynande tillvaro har börjat växa för fullt med allt vad det innebär. Strömmen av pendlare gör att etableringar av servicekaraktär har stora möjligheter att växa kring platser där pendlarna flödar fram. Problemet hittills är transportkapaciteten vilket är en begränsande faktor både i söder, i Stockholmsområdet och Göteborgsområdet. Men kapacitetsproblemen går att lösa och det finns en hel del som är på gång.

En liten slutsats när det gäller vår miljö och vad vi bör lägga krut på. Acceptera att vi måste ha många lastbilstransporter i framtiden men satsa då på att de blir maximalt miljövänliga. Andra motorer, miljövänligt bränsle, nya typer av däck etc. Annat som vi har problem med är trängsel, men det är ju ganska lätt avhjälpt. Det är bara att sprida ut allt över tiden. Varför inte kunna storhandla kl 23.00, företag som ändrar sina arbetstider kanske kan få nedsatt arbetsgivaravgift, apotek och vårdcentraler håller mer öppet när folk är lediga, skolor kanske ska börja undervisa någon timme senare och så vidare. Det är bara vår egen vilja som kan hindra att vi utnyttjar de resurser vi har på ett bättre och effektivare sätt.

Detta var några tankar om framtidens distribution av varor och tjänster.

Vi på expowera har valt följande områden och funderat lite över hur vi tror det kommer att fungera inom dessa några år framåt i tiden.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar